ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Niečo sa deje... ?

Niečo sa deje... ?

Niečo sa deje... ?

Niekoľko septembrových (2005) správ, ktorých spoločným menovateľom je planéta Zem


Reťazec slnečnej aktivity neustáva; už siedma veľká erupcia
Práve prebiehajúce slnečné výrony plazmy, vrátane dvoch sobotňajších, môžu narušiť komunikácie na zemi a v nasledujúcich pár dňoch spôsobiť na severe farebné aurory borealis. Satelity to ovplyvňuje už teraz. A tento týždeň sa možno dostavia aj iné, oveľa vážnejšie, úcinky (napríklad výpadky elektrického prúdu - pozn. prekl.).
Túto mimoriadnu slnečnú aktivitu možno pripísať slnečnej škvrne č. 798 . ... Táto slnečná škvrna sa otáča smerom k zemi, to znamená, že ďalšie erupcie, ktoré odborníci naisto očakávajú, priamo zasiahnu Zem, a tak možno očakávať narušenie rozhlasového vysielania, poruchy činnosti mobilných telefónov a iné ťažkosti s komunikáciami.
...Veľká magnetická búrka v dôsledku posledných slnečných erupcií bola príčinou, že severské svetlá pozorovali na oblohe v Britskej Kolumbii a dokonca až v Arizone. Spomedzi posledných erupcií mala najväčšiu intenzitu stredajšia, ktorú zaradili do kategórie X-17.
...Zatiaľ najväčšiu slnečnú erupciu zaznemenali v novembri roku 2003 (odhaduje sa, že bola triedy X-40), táto však vtedy nesmerovala priamo k Zemi. ...
Space
http://space.com/scienceastronomy/050909_solar _ flares.html
Elektrická planéta Zem
Zem je elektricky nabité teleso, ktoré sa pohybuje v plazme. My, čo stojíme na jej povrchu, si málokedy uvedomujeme jej elektrické vlastnosti. A to preto, lebo žijeme v rovnováhe s jej elektrickým poľom. Podobne aj vták na elektrickom vedení nemá ani poňatia o elektrickom prúde vysokého napätia, ktorý mu prúdi pod nohami. Možno si však všíma bzučanie a iskrenie, čo je vedľajší úcinok toho prúdu.
Podobne ako vedenie vysokého napätia, aj naša Zem produkuje bzučanie a iskrenie v reakcii na elektrické výboje v priestore. Možno tým najočividnejším iskrením sú aurory borealis...

Komplexné vzory elektrických prúdov a magnetických polí okolo Zeme, to je spôsob ako sa zemský elektrický náboj prispôsobuje slnečnému elektrickému poľu. Tieto elektrické javy veľmi prekvapili, keď ich objavili satelity astronómov, ktorí očakávali, že Zem je izolovaná od ostatného vesmíru vákuom. Namiesto toho zistili, že prostredie okolo Zeme je plné živej energetickej aktivity.
Iné elektrické iskry, ktoré Zem produkuje, sa do pozornosti nedostávajú, pretože človek už s nimi žije to ľ kú dobu, že sa nazdávame, že vieme, čo ich spôsobuje. Mnohé meteorologické javy však poháňa práve elektrina. My sme si vždy mysleli , ž e blesk je elektrickej povahy, ale teraz si začíname uvedomovať, že aj za také musíme považovať aj tornáda a hurikány. Ale aj menej okázalé klimatické úkazy, ako prašné víry a tropické vodné stĺpy, poháňa elektrina, ako aj rozsiahlejšie klimatické javy ako vzdušné prúdy vysoko nad zemou a El Niňo.

Zemetrasenia možno vyvolať pumpovaním elektrického prúdu do Zeme a prirodzené zemetrasenia často sprevádza - alebo im predchádzajú - elektrické žiary zvané zemetrasné svetlá a statická elektrina v rádiových frekvenciách. Výbuchy sopiek často sprevádza veľké množstvo bleskov. Pri výbuchu sopky Parikutin v Mexiku nikto nezomrel v dôsledku lávy alebo pádu úlomkov, ale tri osoby usmrtili jej blesky.
Všetky vedy by z toho len získali, keby si vedci položili otázky: Akým spôsobom nečakané objavy elektrickej povahy prostredia ovplyvňujú moju disciplínu? Koľko konceptov nevšímavo zapadlo prachom len kvôli tomu, že pred pár desaťročiami si zatiaľ nikto neuvedomoval, že Zem je elektrickým telesom, pohybujúcim sa v plazme?
Thunderbolts
http://www.thundebolts.info/tpod/2005/arch05/050302electric_earth.htm

Počítač vypracúva model očakávaného veľkého zemetrasenia v Kalifornii
Kalifornia sa nervózne pripravuje na očakávané "Veľké zemetrasenie" a vedci v stredu ponúkli verejnosti záblesk smrti a skazy, akú môže také zemetrasenie spôsobiť tomuto druhému najväčšiemu mestu Spojených štátoch amerických.
Vedci hovoria, že ak k nemu dôjde niekde popri novoobjavenej pukline, ktorá vedie stredom Los Angeles, mesto to môže úplne zničiť, usmrtiac pritom 18 000 osôb a spôsobiac škody možno aj v hodnote 252 miliárd dolárov.
Geológovia, ktorí puklinu Puente Hills objavili v roku 1999, varujú, že potenciálne zemetrasenie v takej priemyselnej a husto obývanej oblasti môže byť katastrofické, zvlášť keby k nemu došlo počas denných aktivít.
Seizmológovia hovoria, že aktívna puklina, ležiaca asi tri kilometre pod Los Angeles, sa za posledných 11 000 rokov už najmenej štyrikrát narušila, vyvolávajúc pritom zemetrasenie 7,2 až 7 , 5 stupňa Richterovej stupnice.
Tom Jordan, riaditeľ centra pre zemetrasenie v Južnej Kalifornii hovorí, že také zemetrasenie v meste s 9 miliónmi obyvateľov by okrem usmrtených zanechalo po sebe 60 000 až 260 000 zranených a 142 000 až 735 000 bezdomovcov. ...
Terra Daily
http://www.terradaily.com/news/tectonicsú05zzc.html

Jeden milión Japoncov sa pripravuje na veľké zemetrasenie
Viac než milión osôb sa v Japonsku, ohrozovanom častými zemetraseniami, zúčastnilo vo štvrtok cvičenia pre prípad pohromy. Táto výročná akcia sa toho roku, vďaka minuloročnej tragédii v Indickom oceáne, sústreďovala aj na vlny tsunami.
Podľa vyjadrenia vlády ľudia v školách, úradoch a policajných staniciach praktizovali, kde v takom prípade hľadať bezpečnosť pred seizmickými vlnami a ako sa chrániť v prípade veľkého zemetrasenia.
Toto cvi č enie uskutočnili po tom, čo sa pred dvoma týždňami opäť obnovili obavy pred očakávaným "Veľkým" na základe posledného otrasu o sile 7,2 stupňa Richterovej stupnice na severnom pobreží, pri ktorom sa zranilo 60 osôb, ale akoby zázrakom nikto neprišiel o život.
...Japonsko slávi každoročne Deň prevencie pohrôm ako pripomienku veľkého zemetrasenia 1. septembra 1923 v Kanto neďaleko Tokya, pri ktorom zahynulo alebo sa stratilo 140 000 osôb. Podobné ničivé zemetrasenie sa očakáva každú chvíľu, pretože historicky sa také zemetrasenie dostavuje približne každých 69 rokov.
Terra Daily
http://www.terradaily.com/news/tectonics-05zzzs.html
Výpadky elektrického prúdu v Los Angeles
Z Los Angeles hlásili v pondelok z rôznych miest výpadky elektrického prúdu, zatiaľčo pracovníci elektrických inštalácií sa snažia objaviť príčinu.
Hovorkyňa losangeleského policajného oddelenia povedala, že výpadky elektriny nahlásili v strede mesta, v Koreatowne a v San Fernando Valley. Na medzinárodnom letisku však prúd nevypadol.
" My sme sústavne v spojení s D. W. P. (department vody a elektriny), ktorí sa snažia prísť na koreň veci ", povedala.
Reuters
http://today.reuters.com/investing/financeArticle.aspx?type=bondNews & storyID=2005-09-12T200626Z_01_N12163081_RTR...

Zemetrasenie v Kalifornii môže byť budúcou Katrinou
Lucy Jonesová z amerického Ústavu pre geologický výskum si spomína na pohotovostné cvičenie v auguste 2001 s FEMA (Federal Emergency Management Agency), kde sa diskutovalo o troch najpravdepodobnejších katastrofách, ktoré môžu postihnúť Spojené štáty americké. Na vrchole zoznamu bol teroristický útok na New York. Na druhom mieste bol mimoriadne silný hurikán , zasahujúci New Orleans. A na treťom bolo veľké zemetrasenie niekde popri San Andreas pukline. A teraz, keďže k prvým dvom už došlo, ona a iní odborníci pre zemetrasenia využívajú zničujúce dôsledky hurikánu Katrina ako príležitosť prehodnotiť, ako je Kalifornia pripravená vysporiadať sa s veľkým otrasom. ...
Jia-Rui Chong a Hector Bacerra, Yahoo News
http://news.yahoo.com/latimes/20050908/ts_latimes/californiaearthquakecouldbenextkatrina ;_ ylt=A0SOwmGHeiFDTFc...
Spojené štáty a Kanadu zasahuje gigantické slnečné vzplanutie
Neposlušná skupinka slne č ných škvŕn vyprodukovala v stredu rekordný slnečný výron plazmy, vyradiac z činnosti vysoké a nízke rádiové frekvencie v komunikáciách na oboch amerických kontinentoch, spôsobujúc výpadky elektrického prúdu, oslepujúc satelity a rozsvecujúc aurory. A, ako sa zdá, ďalšie ťažkosti sú ešte len na ceste.
Po pôvodnom röntgenovom vzplanutí 7. septembra okamžite nasledoval výbuch slnečného materiálu, ktorý sa zo slnka uvoľnil zatiaľ najväčšou rýchlosťou, akú za posledných 20 rokov zaznamenalo Národné stredisko pre atmosferický výskum a observatórium veľkých výšok na Hawaii.
Zem a jej atmosféru najprv zasiahli röntgenové lúče a po nich nasledovala magnetická búrka a tvrdá radiácia.
...Larry Combs zo strediska National Oceanic and Space Administration´s Space Environment hovorí, že dokonca aj NASA sa má na pozore, zvlášť kvôli astronautom na palube vesmírnej stanice, aby sa mohli pripraviť na sp ŕš ku ťažkej radiácie. ...
Larry O´Hanlon, Discovery News
http://dsc.discovery.com/news/briefs/20050912/sunflare.html

Zemetrasenie s následnou vlnou tsunami v blízkosti USA možno neodvratné
V Spojených štátoch sa nachádzajú dve miesta, kde kolidujúce tektonické platne môžu vyvolať veľkú vlnu tsunami a najnovšie štúdie ukazujú, že v jednom z týchto miest zrejme dôjde čoskoro k zemetraseniu.
Pri severovýchodnom pobreží Tichého oceánu sa nachádza Cascadia - puklina, ťahajúca sa od Cape Mendocino v Kalifornii po ostrov Vancouver v južnej Britskej Kolumbii. V tejto oblasti došlo za posledných 1 600 rokov k štyrom veľkým otrasom. Vedci sa teraz snažia zistiť, či v pukline nedôjde k veľkému posunu, než opäť vstúpi do pokojného obdobia.
" Ľudia musia vedieť, že sa to môže stať .", hovorí americký geológ Brian Atwater. Historický záznam tejto zóny dosvedčuje, ...že priemerný interval medzi zemetraseniami je asi 300 rokov. A teraz uplynulo 305 rokov od posledného.
...Vedci hovoria, že keby došlo v Cascadii k zemetraseniu, morské dno by sa tu mohlo vyzdvihnúť vo výšky aj 10 m, čo by vyvolalo mohutné oceánske vlny pomerne blízko pobrežia. Prvé z tých vĺn by zasiahli pobrežné komunity už o 30 minút - čo je príliš krátky čas na to, aby súčasný varovný systém mohol predísť stratám na životoch. ...
Robin Lloyd, Live Science
http://www.livescience.com/forcesofnature/050103_cascadia_tsunami.html
Pomalý seizmický sklz, prebiehajúci na tichomorskom severozápade
Podľa kanadskej vládnej agentúry Geological Survey Canada sa na pacifickom severozápade začala predvídaná seizmická udalosť. Šanca, že tu dôjde k veľkému zemetraseniu, je teraz 30 krát väčšia a to nebezpečenstvo bude trvať pribli ž ne dva týždne. Ale vedci hovoria, že pravdepodobnosť je stále ešte veľmi malá.
Tou udalosťou je epizódický otras a sklz (ETS). Ide o pomalý pohyb tektonických platní Juan de Fuca a Severoamerickej, pozdĺž okrajovej línie Cascadia v južnej Britskej Kolumbii. V puklinách, ktoré majú spojitosť s týmito tektonickými platňami, dochádza k veľkým zemetraseniam - podobným kolosálnemu vlani v decembri v Indonézii, ktoré vyvolalo vlnu tsunami.
...Práve prebiehajúci pohyb je pomalší, než pri tradičnom zemetrasení, ale rapídnejší a je opačne smerovaný. ...Sklz začal 3. septembra na Olympijskom polostrove v štáte Washington a migroval smerom na sever k ostrovu Vancouver. Mesto Victoria sa v priebehu dvoch dní posunulo 3 mm smerom na západ. Táto udalosť potrvá šest až 15 dní.
...Iná štúdia nedávno došla k záveru, že tu už malo dôjsť k veľkému zemetraseniu, vzhľadom na geologický záznam tejto oblasti. Keďže puklina sa nachádza v oceáne neďaleko pobrežia, vedci hovoria, že jej narušenie by mohlo vyvolať ničivú vlnu tsunami.
Robert Roy Britt, Live Science
http://www.livescience.com/forcesofnature/050913_slip.html
Hlavnú pacifickú leteckú trasu uzavreli - bez udania dôvodu
FAA dočasne obmedzila frekvenciu leteckej dopravy na hlavnom severopacifickom leteckom koridore, kam patria aj trasy R-222, R-580 a A-590. Ide o dni medzi 10. až 15. septembrom. Uzatvorenie týchto hlavných leteckých trás je veľmi nezvyčajné a hovorí sa, že k nemu dala podnet strategická obranná iniciatíva ministerstva obrany, ale o povahe tej iniciatívy sa nič bližšie nepovedalo.
FAA hovorí, že lietadlo môže letieť severnou trasou nad týmito uzatvorenými trasami, smerom do ruského leteckého priestoru , ale ruské bezpečnostné predpisy obmedzujú počet možných výšok, ktoré môžu byť k dispozícii, kvôli bezpečnosti počas vysoko frekventovaných období na týchto hlavných trasách. Takisto si to vyžiada oveľa viac času a pohonných látok lietať alternatívnymi trasami. Istý pilot k tomu povedal: " Ja som ešte nikdy nevidel, aby takto uzatvorili jednu z hlavných medzinárodných trás ."
...V minulosti zatvorili trasy v tejto oblasti iba kvôli splodinám zo sopiek na Kamčatke, ale tých tam tentoraz nie je veľa. Takisto sa nevie o žiadnom cvičení, satelitnom alebo raketovom pristávaní, aby to tým bolo možné vysvetliť. Veľké vojenské cvičenia, i keď sú utajované, sú zvyčajne vopred ohlásené.
Uknown Country
http://www.uknowncountry.com/news/?id=4846
Výnimočná aktivita na slnku
Napriek tomu, že v rokoch 2005 a 2006 by malo vrcholiť minimum slnečnej aktivity, slnko odmieta byť pokojné
Koronálne výrony plazmy 7. až 9. septembra môžu cez víkend zasiahnuť naše magnetické pole a spôsobiť aurory borealis.
Slnečná aktivita neutícha. Satelity, obiehajúce okolo Zeme, zaznamenali v uplynulých dňoch päť slnečných výronov plazmy triedy X, vrátane monštruózneho vzplanutia triedy X17. Odborníci hovoria, že je tu 75 % pravdepodobnosť, že v nasledujúcich 24 hodinách dôjde k ďalším výbuchom triedy X.
Keď slnečný vietor zasiahne Zem, možno očakávať poruchy v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v činnosti satelitov a v komunikáciách všeobecne, niekedy i výpadky elektrického prúdu a pod.
Zdrojom tejto poslednej aktivity je slnečná škvrna č. 798. Tá za posledné dni veľmi narástla a teraz sa pomaly obracia smerom k Zemi.
Počas slnečnej aktivity hrozí nebezpečenstvo ľuďom zväčša len v blízkosti magnetických pólov a astronautom vo vesmíre sa neodporúča venovať sa operáciám mimo stanice. Ale málokto sa venuje dlhodobým úcinkom zvýšenej slnečnej aktivity na našu planétu. Nabité častice zo slnka v našom planetárnom systéme zostávajú aj po vyvrcholení aktivity a potom dlhodobo ovplyvňujú magnetické pole a jadro planéty.
Space Weather
http://spaceweather.com/
Budúcnosť planéty Zem v čiernych farbách
Zdá sa, že Zem sa rozhodla konečne sa zbaviť hlúpeho človeka
Odborníci hovoria, že tento rok bude zrejme veľmi bohatý na prírodné pohromy. Vedci už začiatkom augusta predvídali 22 tropických búrok v severnom Atlantiku. Niektoré z nich sa už ukázali, ďalšie sa chystajú na útok. Zdá sa, akoby sa Zem rozhodla konečne sa zbaviť hlúpeho človeka.
Prírodné pohromy sú dnes rozsiahlejšie a zanechávajú po sebe viac obetí. Hurikán Katrina je zatiaľ najničivejšou búrkou v dejinách Spojených štátov a to je len začiatok. Vedci varujú, že v budúcich siedmich rokoch zasiahnu územie Spojených štátov ešte ničivejšie búrky. A to nie je všetko. A príčinou je globálne otepľovanie, hoci to je pre obyvateľov severských oblastí vítané a inde ho takmer ani nevnímajú. Odborníci však na tento nebezpečný jav upozorňujú už veľmi dlho.
...S ďalšou zlou predpoveďou, pokiaľ ide o budúcnosť, prichádza skupina astronómov. Riaditeľ britského Centra astronomickej technológie Ian Robson informoval o pozorovaniach observatória Gemini na Hawaii. Dve galaxie v súhvezdí Rýb, vo vzdialenosti asi 100 miliónov svetelných rokov od Zeme, sa zrazili a utvorili spoločne beztvarú hmotu, ktorú nafilmovali a teraz ju nazvali NGC 520. Astronómovia hovoria, že to isté čaká našu Mliečnu dráhu asi o 5 miliárd rokov. Tá smeruje k nebule Andromeda, ktorá ju napokon celú zhltne, aj so slnečným systémom.
...Americkí vedci prišli zase vlani s tvrdením, že o 11 miliárd rokov sa dostaví globálna apokalypsa vďaka sústavnému rozťahovaniu vesmíru. Ale neskôr svoje výpočty opravili a hovoria, že vesmír bude v súčasnej podobe existovať ešte ďalších 24 miliárd rokov.
...Ale toto nie sú jediné nebezpečenstvá, číhajúce na planétu Zem. Jedným z nich sú napríklad kométy , ktoré zvyčajnými teleskopmi nemožno vidieť. Tieto absorbujú slnečné svetlo, čo ich potom robí neviditeľnými. A pritom je tu okolo 400 krát viac takýchto komét, než obyčajných. Ich predpokladanú obežnú dráhu možno len teoreticky vypočítať. A vedci pripúšťajú, že jedna z takých komét by sa mohla nepozorovane priblížiť k Zemi. Keď ju už bude vidno, potom už bude príliš neskoro.
Pravda
http://english.pravda.ru/science/19/94/377/26090_disaster.html
Séria zemetrasení otriasa vedcami
Aktivita v blízkosti puklín schopná privodiť mohutné otrasy
Jedna z najaktívnejších seizmických zón zo 70-tych rokov sa teraz opäť otriasa, čo vyvoláva obavy medzi vedcami i miestnymi obyvateľmi, ktorí žijú v tejto púštnej oblasti, pokrytej seizmickými puklinami.
Vo štvrtok večer sa zem v blízkosti jazera a mestečka Salton Sea v Kalifornii otriasala v sérii zemetrasení, z ktorých najväčšie bolo o sile 5,1 Richterovej stupnice. ...
Benjamin Spillman, The Desert Sun, Kalifornia
http://www.thedesertsun.com / apps/pbcs.dll/article?AID=/20050902/NEWS07/509020317
Nad Antarktídou sa utvára zatiaľ najväčšia ozónová diera v dejinách
Najnovšie údaje európskeho satelitu Envisat naznačujú, že tohoročná ozónová diera nad južnou hemisférou je zatiaľ najväčšia, akú kedy zaznamenali. Diera pokrýva oblasť asi 10 kilometrov štvorcových, čo je približne rozloha Európy. Očakáva sa, že sa bude ďalej rozširovať ešte asi dva alebo tri týždne.
V posledných dvoch rokoch tu boli znaky, že poškodenie ozónovej vrstvy sa za čí na naprávať, ale plnú nápravu nemožno očakávať skôr, než v roku 2050. ...
Richard Black, BBC News
http://newsvote.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4197566.stm

- red -
27.10.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet