ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > 3. světová válka - co říkají proroctví ?

3. světová válka - co říkají proroctví ?

3. světová válka - co říkají proroctví ?

Zatímco v teorii není nic, co by bylo absolutně nevyhnutelné, ve skutečnosti jsou věci, které takřka nevyhnutelné jsou. Lidé se domnívají, že v budoucnu dojde k válkám, zatímco ve skutečnosti k nim došlo v minulosti - boj je pouze důsledkem mnoha událostí, ke kterým už došlo. Díváme-li se z této perspektivy, ke všem příčinám třetí světové války už došlo. Existuje proto pouze velmi vzdálená pravděpodobnost, že konflikt sám nevypukne. (Osho, 1985)


"Proto bděte, neboť nevíte, kterého dne se dostaví váš Pán..." Matouš 24:42

Je to právě válka, která nakonec lidstvo zachrání. A to tehdy, až svět bude nasycen krví, ničením a násilím, až se probudí ze své nynější šílené noční můry. Tedy právě příchod "války válek" vytvoří předpoklady k nápravě věcí. (Cheiro, 1925)

Většina interpretů pyramidových věšteb prohlašuje, že závěrečné měření mezi vstupem do komory a protější stěnou představuje poslední soud před koncem světa. Je to doba, kdy lidstvo buď začne při plném vědomí nové stadium evoluce, nebo spáchá globální sebevraždu. Vstup do komory je označen palcem 1953, časem, o němž někteří proroci tvrdí, že je rokem znovuzrození Osirise, egyptského Krista, který se má objevit. Jak rozeznáme nového Krista-Osirise, chodícího mezi námi, ukáže čas. Avšak mají-li palce osudovou hodnotu celých mil, potom rok 1953 vyznačuje hrany věku roku Adamova. Absolvujeme-li poslední kroky naší cesty, skončíme u protější steny Královské komory, představují září roku 2001, kdy se čas, jak to ten egyptský kněz věděl, zastaví. (!!!)

Berosus, velký chaldejský astronom, který žil ve 2. století př. Kr., nastavil budík na rok 25 872. Jeho kněžsky nejednoznačný výpočet posledního tiknutí hvězdných hodin, získaný na základě sumy zkřížených diagonál Velké pyramidy, ke kterému dospěl během egyptské Čtvrté dynastie, dává celkový počet 25 826,6 pyrmamidových palců. To znamená, že konec času by měl být někdy mezi rokem 2000 a zářím 2001. (!!!)

Velká pyramida
Podle Masoudiho, středověkého koptského historika, vybudoval Velkou pyramidu v Gíze král Súrid, aby zachoval duchovní a matematické vědění Egypta v obrovském kamenném spisu, který přetrvá nejen nadcházející velkou potopu, ale i budoucí světový požár. Ezoteričtí učenci prohlašují, že pyramida je kronikou života od dob Adama a Evy až do roku 2001, kdy svět, jak tvrdí vykladači Súridových snů, bude zničen ohněm, který přijde ze souhvězdí Lva.

Babylon
Berosus, chaldejský astronom ve 2. století př. Kr., nás odsuzuje k tomu, že kolem roku 2001 absolvujeme Satanovu vesmírnou odyseu, až nastane siderální precese jarního bodu. Předvídá, že veškerý pozemský život a veškeré životní prostřední bude pohlceno ohněm během konjunkce planet v červenci tohoto roku. Oheň bude následován velkou potopou v říjnu, kdy podle jeho výpočtů některé planety budou v konjunkci v souhvězdí Kozorožce.

Kolo dharmy
Pán Buddha pravil, že kolo dharmy, které vytváří moment potřebný pro globální hledání pravdy, vyžaduje nového buddhu (tj. probuzeného), který by ho znovu roztočil každých 25 století. Moment pravdy našeho věku se skřípěním kol zastaví v roce 2000.

Mayský kalendář
Nic není vyhráno, jestliže rok 2000 přejde bez incidentů. Podle mayských Indiánů ve starém Mexiku, jejichž počtáři vytvořili jeden z nejpřesnějších kalendářů vůbec, končí čas rokem 2012.

"Nebe bude planout při 45 stupních, oheň se blíží k velkým novým městům. Obrovský plamen vysoko vyšlehne, až budou chtít mít důkaz pro Normany." (Nostradamus 1554) Odkaz na 45 stupňů se podle novodobých výkladů vztahuje na přibližné udání zeměpisné šířky nebo délky: na ropná území na Blízkém východě a na velké části USA včetně New Yorku. Proto je možné vyvozovat, že řádky předpovídají rozsáhlý atomový útok na USA a možná současně podobný na Blízkém východě. Nostradamus prorokoval, že konflikty, jejichž začátek spatřoval 1995-2004, s sebou přinesou zhoubu i pro Severní a Jižní Ameriku a její obyvatelstvo.V jiných verších se Nostradamus zmiňuje o "novém městě" (myšlen zřejmě N.Y.) mezi "dutými horami" (vyjádření pro mrakodrapy), které je ohroženo kvůli nedostatku pitné vody. Ta by podle výkladů byla znečištěna v důsledku radioaktivního odpadu.
(pozn. red. 29.9.2001 - verš o dutých horách se ukázal později jako hoax, tedy uměle, později vymyšlený a přiřazený autorovi, údajně byl vymyšlen před několika lety studentem, aby dokázal, že Nostradamovy verše lze údajně velmi lehce vymyslet a později napasovat na cokoli)

"Uslyšíte o bydlišti na nebesích, nad zemí, které bude padat s velkým burácením... Velmi brzy nato ceremonie hopijského lidu ustanou." (PROROCTVÍ HOPI)

"Vodnář je teprve na začátku svého panování. Válka, ničení, krveprolití a hlad jsou nástroji v jeho rukou...., pomocí nichž ničí konvenci a nastoluje "nové" na troskách starého." (Cheiro - 1925), CWP

"Během období klamného míru (období po studené válce) se změní roční období..." (proroctví La Salette, 1846)

"Je to právě válka, která nakonec lidstvo zachrání. A to tehdy, až svět bude nasycen krví, ničením a násilím, až se probudí své nynější šílené noční můry. Tedy právě příchod "války válek" vytvoří předpoklady k nápravě věcí." (Cheiro - 1925)

"A po druhém velkém boji mezi národy přijde třetí světový požár, který rozhodne o všem. Objeví se docela nové zbraně. Za jediný den zemře více lidí než předtím ve všech válkách dohromady. Boje se budou vést umělými děly. Nastanou gigantické katastrofy. S otevřenýma očima budou národy Země vstupovat do těchto katastrof. Nebudou si uvědomovat, co se děje, a kdo si to uvědomí a řekne to, bude umlčen. Všechno bude jinak než předtím, a mnohá místa na Zemi se promění ve velké hřbitovy. Třetí válka se stane koncem mnoha národů." (Stormberger - 18. století)

"Veškerý lidský pokrok (ve 20. století) bude nasazen do ničení." (Montrealský rukopis, 1988)

"Bílí muži budou bojovat proti jiným národům na Zemi - proti těm, kteří vlastnili první paprsky moudrosti. Výsledek bude hrozný." (Bílé pero z klanu Medvědů národa Hopi - 1958) - první známé civilizace byly situovány do Mezopotámie - dnešní Irák - do údolí řeky Indu - pohraničí současného Pakistánu a Indie - a do Číny.

Až dojde k válce na Východě, vězte, konec je blízko. (Joanna Southcottová, 1815)

Zalidněné země se stanou neobyvatelnými. Velký nesoulad, aby byla získána území (palestinská otázka?). Království daná lidem neschopným opatrnosti. Potom smrt a neshoda pro velké bratry (USA a Rusko?, USA a Evropa?). (Nostradamus, 1555)

Co potom bude s tímto lidem, až tato velká a hrozná (občanská) válka vypukne? Bude to velmi odlišné od války mezi Severem a Jihem (v Americe)... Bude to válka čtvrti proti čtvrti, města proti městu, země proti zemi, státu proti státu, a budou pokračovat v ničení, a budou ničit a vyrábět, ve velkém množství, přestanou na jistý čas, mezi americkým lidem. ...Jejich města budou zničena. Nastane doba, kdy velké a lidnaté město New York..zůstane bez obyvatel. (Orson Pratt, 1879)

Vidím Žluté bojovníky a Rudé bojovníky, jak postupují proti zbytku světa (naznačení čínsko-arabské aliance?)...Evropa bude zcela potažena žlutou mlohou, která bude hubit dobytek na polích. Ty země, které začaly válku...zahynou v hrozném ohni. Může Pán poskytnout mým vnukům sílu vytrvat v těch nadcházejících těžkých dobách. (Francesca de Billiante Savojská, 12. století)

Ti, kžeří žijí v pokoji, budou náhle sraženi k zemi. Svět dostanou do potíží tři bratři. Hlad, požáry, zátopy, morové rány, všechno zlo se zdvojnásobí... (Nostradamus, 1557)

Spojené státy budou bojovat s Čínou, a Rusko se připojí ke Spojeným státům. Evropa bude rovněž postižena válkou, některé (Evropská unie) země se připojí k alianci Spojených států a Ruska. Čína bude dominovat nad celým Východem, a významné bitvy se odehrají na Středním východě. (Hans Holzer, 1971)

Citujeme z knihy Proroctví na prahu milénia, napsal John Hogue, 1994, vydalo nakl. Beta Dobrovský a Ševčík a knihy Nostradamus od Francise X. Kinga a Stephena Skinnera, vydal Knižní klub 1995zdroj: OSUD.cz
- redakcia -
31.10.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet