ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Príďte na stretnutie

Príďte na stretnutie

Príďte na stretnutie

Dnes večer sa objavili na vchodoch a v schránkach domov mestskej časti Hájovky pozvánky na stretnutie poslancov MsZ Nové Mesto nad Váhom a občanov. Miestom konania je Poľovnícka ulica (medzi školou a škôlkou) štvrtok 3. 11. 2005 o 16:00.


Páni poslanci Koreň, Šarman, Čičko a pani poslankyňa Nemšáková považujete to za dostatočne včasné a kvalitné informovanie svojich voličov?

S pozdravom váš Prameň.
- redakcia -
01.11.2005

Fotogaléria

Príďte na stretnutie


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet