ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2003 > > Schválili iba dvoch zo šiestich zástupcov MVO

Schválili iba dvoch zo šiestich zástupcov MVO

Predstavitelia samosprávy v Novom Meste nad Váhom prijali pred voľbami ako verejný záväzok podporu pre zástupcov aktívnych občanov do komisií pri mestskom zastupiteľstve. Miestni aktivisti namietajú, že poslanci po voľbách schválili iba dvoch zo šiestich navrhnutých občanov.


Pred komunálnymi voľbami vyvíjali OZ Brečtan a Genius loci z Nového Mesta nad Váhom aktivity, ktoré mali zepšiť prístup občanov k rozhodovacím procesom v meste. Jednou z týchto aktivít bolo aj zorganizovanie ankety o otázkach životného prostredia a rozvoja občianskej spoločnosti v meste, ktorej sa zúčastnilo 352 občanov.

„Výsledky ankety v mnohom hovoria o záujme občanov o konkrétne problémy mesta a svedčia aj o malej znalosti a možnosti občanov podieľať sa na živote v meste. Aj na základe tejto ankety sme zostavili pred komunálnymi voľbami 2002 zoznam 14 priorít a požiadali zástupcov jednotlivých politických strán a zoskupení, aby tieto priority prijali ako verejný záväzok voči občanom mesta. 24 z 26 politických predstaviteľov tieto priority takmer bez výhrad prijalo,“ povedal Daniel Darida, predseda OZ Brečtan.

Na prvom mestskom zastupiteľstve v Novom Meste však poslanci schválili iba dvoch zo šiestich občanov, ktorí boli navrhnutí ako zástupcovia členov OZ a aktívnych občanov do komisií pri mestskom zastupiteľstve.

„Ukázalo sa, že predvolebné sľuby sú len sľubmi, a politická dohoda medzi dvoma najsilnejšími zoskupeniami v zastupiteľstve je dôležitejšia ako dohoda s občanmi,“ hovorí D.Darida.

OZ Brečtan a Genius loci chcú preto o verejne prisľúbených prioritách podrobne informovať primátora mesta Ing. Jozefa Trstenského a požiadať ho o podporu pre tieto priority a zároveň aj prerokovať možnosti a postup, ako ich realizovať.

- Marek Valent - o. z. Brečtan -
10.01.2003

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet