ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Nová podoba AFC Považan

Nová podoba AFC Považan

Nová podoba AFC Považan

Atletická dráha je už pred ukončením.
V strede starého štadióna sa ešte pracueje.
Nad novou futbalovou plochou s umelým trávnikom boli umiestnené rohové osvetlenia.


- redakcia -
02.11.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet