ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Investícia fy BOLTON

Investícia fy BOLTON

Investícia fy BOLTON

Mestské zastupiteľstvo na svojom 18. zasadnutí predalo spoločnosti BOLTON s. r. o. pozemok nachádzajúci sa na konci Haškovej ulice. Táto stavebná firma chce na pozemku postaviť polyfunkčnú budovu.


Ide o časť parc. č. 4534/3 o výmere cca 800 m2. Cena bola vzhľadom na atraktivitu lokality 5000,- Sk/m2.

BOLTON vyvíja už dlhšiu dobu investorskú a stavebnú činnosť v našom regióne. Má ambície rozvinúť túto činnosť o výstavbu novej polyfunkčnej budovy. Cieľom je vybudovať na uvedenom pozemku objekty slúžiace rozvoju služieb v našom meste. Hašková ulica po zrealizovaní stavby dostane svoj pôvodný ráz, kedy boli budovy po oboch stranách od začiatku až do konca.
- redakcia -
06.11.2005

Fotogaléria

Investícia fy BOLTON

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet