ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Slony v porceláne

Slony v porceláne

Slony v porceláne


Nedávno som sa opäť oddával ožarovaniu lúčmi televíznej obrazovky, kde bežal program, v ktorom vystupovala mladá žena zúfalo túžiaca po počatí vlastného potomka. Na tom by nebolo nič neobvyklé, len toľko, že tá mladá žena nemohla otehotnieť prirodzenou cestou, a ako sa neskôr ukázalo - tak opakovane neotehotnela, ani umelou cestou. Navyše - a to je ešte dôležitejšie, mala aj nejaké vážnejšie dedičné ochorenia a i napriek tomu zarputilo túžila po vlastnom počatí. Po zopár neúspešných pokusoch o umelé oplodnenie dokonca začala časom viniť aj poisťovňu. Tá neskôr odmietla finančne podporovať jej ďalšie, pravdepodobne opäť márne pokusy. Samozrejme je jednoduchšie hľadať vinu inde, než v sebe. Neviem či si uvedomovala možné riziká užšieho, aj širšieho spektra, alebo ju poháňala jednoducho len vlastná silná túžba, no píšem tu o tom preto, že mne to príde svojim spôsobom veľmi sebecké a nezodpovedné. Prečo? Viem, že človek má slobodné právo na rozmnožovanie sa a mnoho iných vecí, ale nemala by z týchto práv vyvstávať, aj nejaká vlastná prirodzená zodpovednosť za seba i druhých, než len vlastný chtíč v masovom merítku - často zaobaľovaný do klišé ušľachtilosti rodičovského poslania a ľudského naplnenia. Títo jedinci často prehliadajú pravdepodobné zdravotné dopady na svojho potomka i ďalšie generácie a vidia, len tú svoju túžbu. Často účelovo tvrdia, že túžba mať za každú cenu potomka je daná prírodou, ale na druhej strane jej prirodzenú selekciu napríklad skrze neplodnosť, už rešpektovať nehodlajú. Hovoria o túžbe po dieťati, ale pri alternatíve adopcie už mnohí argumentujú, že chcú potomka vlastného, aj čo sa týka genetickej stránky. Veď koľko je na svete už zrodených hráčov- zdravých detí bez rodín, od biologických rodičov chtivých lonom a ľahostajných mysľou.. Často počuť argument, že v prípade adopcie nevieš, čo si berieš domov. No hlavne, že pri vlastnom potomkovi je tej istoty „určite“ viac! Pri takomto trvale nekritickom jednaní a falošných argumentoch budeme čoskoro civilizácia choravých tvorov, ktorí bez svojich medikamentov nedajú ani ranu. Prihliadajúc ešte na našu životosprávu a napredovanie životom, v rámci všeobjímajúceho megakonzumu, je táto skutočnosť ešte reálnejšia. Nehovorím, že chorým netreba pomáhať, ale je nutné rozširovať ich rady, len na základe nekritického požiadavku vlastného ega?! Náš fyzický a genetický potencionál evidentne padá strmo dole, vrodených a civilizačných chorôb pribúda, ako starnúcemu mužovi chlpov v uchu a sme celkovo labilnejší a závislejší, ale nič s tým nerobíme! Zdokonaľovanie liekov a zdravotnej starostlivosti by nemala byť našou jedinou odpoveďou na túto problematiku! Opájame sa tým, že sme najrozumnejším tvorom na zemi a často nám nie sú jasné veci, ktoré chápe a rešpektuje, ku príkladu aj obyčajná veverička. Namiesto zdravej kritickej úvahy sa radšej oddávame zavádzajúcim frázam a preto sa nie je čo diviť, že to ide s nami dolu kopcom.. Celkovo sa zbavujeme zodpovednosti a hľadáme namiesto nej uspokojivé scenáre, ktoré by medzeru po nej zaplnili. Čím viac je tento scenár masovejší- tým je to „lepšie“, nehľadiac na jeho kvalitu. Spoluvina sa ľahšie vydýchava a väčšou šatkou oči ľahšie zaviažeš. Toto sa netýka, iba zmieňovaného nezodpovedného, až patologického rodičovstva, ale celej škály našich postojov k sebe, aj k nášmu okoliu. Nezakrývajme si oči a neopájajme sa rohlíkom. Za všetko sa platí a času platenia sa isto nevyhneme. Sebaklam, neúprimnosť a falošné ideály naše dlhy nezacvakajú! Takmer denne sme svedkami najrôznejších negatívnych dopadov našich skutkov, omielame to v správach a tlači, ale nič pádne s tým nerobíme. Točíme sa stále v kruhu, ktorý sa iba zväčšuje, ale cesta z neho zatiaľ nevedie. Svet, podľa určitých folozofií, je zložený zo spleti jemných energetických čiar a my po nich dupeme, sťa kone po dráhe. Dokedy??

- Yogi -
13.11.2005

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet