ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2003 > > Príchod jari oslávili očistou

Príchod jari oslávili očistou

Príchod jari oslávili očistou

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - Až devätnásť igelitových vriec odpadkov po nezodpovedných návštevníkoch prírody naplnili účastníci netradičnej oslavy príchodu jari na Kamennej nad Novým Mestom nad Váhom v sobotu 22. marca.


„Dobrým zvykom svätenia jari u starých Slovanov bývala marcová (starosloviensky Brezeň) oslava jarnej rovnodennosti. S ňou sa spájalo i obradné kúpanie sa v rieke alebo potoku, a tiež čistenie studničiek – do Turíc musela byť každá studňa vyčistená. My sme sa rozhodli očistiť aspoň les, ktorý si zaslúži prebudenie bez plastov, konzerv a iného odpadu,“ hovorí Tomáš Šarman z OZ Genius loci, ktorý celé podujatie pripravoval. „Jednou z aktivít nášho združenia je aj oživenie tradícií našich predkov a vzťahu k prírode. S tou boli Slovania spätí od nepamäti“.

Hoci podujatie spropagoval občanom i mestský rozhlas a plagáty, svätenie jari v očistnom duchu oslovilo najviac mladých. So Šarmim prišli štyria, Supík priviedol piatich, pri Kačabare sa k nim pripojil jeden manželský pár. Družinu štrnástich dopĺňala štvornohá priateľka Taša.

Kamenná je pre mnohých miestom obnovy energie a aktívneho oddychu. Leží v CHKO Malé Karpaty a Novomešťania ju navštevujú hojne. „Priznám sa, priamo v lese sme až taký veľký chliev nečakali. Veď naposledy sme túto časť čistili vlani v novembri,“ pokračuje Šarmi.

Navečer vrecia naplnené vyzberanými odpadkami odviezli technické služby mesta. Odpad po civilizovaných homo sapiens vážil 192 kíl. Veľa? Málo? Šarmi: „Keď si predstavíte, že ho tvorili prevažne plastové fľaše, plechovky a papierové vreckovky...

Čo dodať!? Ďakujem všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. Tiež dávnym slovanským božstvám a prírodným duchom, predovšetkým Perúnovi a Vesne – privítali nás priamo skvelým počasím, blankytnou oblohou, na ktorej večer každému žiarila tá jeho jagavá hviezda.

- Ľubomír Pagáč -
01.03.2003

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet