ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > 135 rokov divadeľného diania

135 rokov divadeľného diania

135 rokov divadeľného diania

Pred 135 rokmi sa v našom meste hrala Podolského fraška: Kocúrkovský bál. Bolo to po prvý krát, čo sa mohli obyvatelia Nového Mesta nad Váhom pozrieť na divadelné predstavenie. No zároveň to bolo aj posledný krát v 19-tom storočí.


Ďalšie verejné predstavenie sa uskutočnilo 27. 5. 1912 vo veľkej dvorane Neubauerovho hotela. Význam tejto udalosti spočíva aj v tom, že to bolo umelecké dielo v materinskom jazyku. Išlo o hru Márnotratný syn od Jozefa Hollého v podaní remeselníckej mládeže v réžii Juraja Kmeťa.

Po vzniku ČSR sa už divadelný život v Novom Meste nad Váhom rozbehol. Zásluhu na tom má Spolok slovenskej mládeže, Krúžok divadelných ochotníkov Jozefa Hollého, ...

A o tom už oslavy 135 rokov divadelného diania 15. 10. 2005 v MsKS.

- redakcia -
10.10.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet