ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Konferencia Fórum mládeže

Konferencia Fórum mládeže

Konferencia Fórum mládeže

O postavení mladých ľudí v spoločnosti sa bude diskutovať na konferencii Fórum mládeže v Trenčíne


V dňoch 22. až 25. novembra 2005 sa v Trenčíne pod záštitou Ministerstva školstva SR uskutoční medzinárodná konferencia Fórum mládeže, ktorej organizátorom je Stredoeurópska iniciatíva (SEI). Ide o najväčšie a najstaršie zoskupenie pre výmenu názorov na aktuálnu situáciu v regióne.
Na konferencii sa bude diskutovať o postavení mladých ľudí v spoločnosti, o ich hlavných prioritách – o zamestnateľnosti mladých ľudí, o spolupráci mládeže a autorít, o mládežníckych médiách a o účasti mladých ľudí na veciach verejných.
Slovenská republika je tento rok predsedajúcou krajinou v SEI. Jej prioritou je pomoc menej rozvinutým členským krajinám pri ich adaptácií na nové spoločenské a politické zmeny.

Katarína Hamerlová,tlačová tajomníčka MŠ SR 
- redakcia -
22.11.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet