ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Voľby do zastupiteľstva TSK

Voľby do zastupiteľstva TSK

Voľby do zastupiteľstva TSK

Dnes od 7:00 do 22:00 môžete ísť voliť poslancov do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja. Agentúry predpokladajú účasť okolo 20 %, teda iba čosi nad 800 000 voličov. Budete medzi nimi?


Okres Nové Mesto nad Váhom je volebný obvod č. 4. Obyvatelia tohto okresu môžu voliť týchto kandidátov na poslancov:
Jozef Bača
23r.
strážnik
Nové Mesto nad Váhom
Andreja Sládkoviča 2097/2
Združenie robotníkov Slovenska
Viera Bačová
45r.
zdravotná sestra
Nové Mesto nad Váhom
Andreja Sládkoviča 2097/2
Združenie robotníkov Slovenska
Erika Bieliková Bc
44r.
samostatný odborný referent
Častkovce 393
SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
Hnutie za demokraciu, Slobodné fórum
Ivan Brhlovič
59r.
technik
Nové Mesto nad Váhom
Považská 5
Strana zelených na Slovensku
Milan Bubeník Ing.
57r.
strojný inžinier
Nová Ves nad Váhom 126
Združenie robotníkov Slovenska
Mária Cagalová JUDr.
52r.
advokátka
Nové Mesto nad Váhom
Poľovnícka 2040/10
Nezávislý kandidát
Jozef Čarada Ing.
51r.
poľnohospodársky inžinier
Čachtice 681
Agrárna strana vidieka
Daniel Darida RNDr.
40r.
samostatne zárobkovo činná osoba
Nové Mesto nad
Váhom
Lieskovská 1
Strana zelených na Slovensku

Vojtech Giertl
56r.
súkromný podnikateľ
Nové Mesto nad Váhom
Hollého 9
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Aliancia nového občana, Pravá
Slovenská národná strana, Zjednotená Slovenská národná strana
Ján Gučík Ing.
48r.
poľnohospodársky inžinier
Podolie 824
Agrárna strana vidieka
Anna Halinárová Ing.
48r.
štátny zamestnanec
Stará Turá SNP 265/9
SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana
Hnutie za demokraciu, Slobodné fórum
Dušan Hanic
54r.
starosta obce
Podolie 833
Komunistická strana Slovenska
Ľubomír Karaba
Ing.
42r.
obchodný riaditeľ
Nové Mesto nad Váhom
Dibrovova 21
Slovenská demokratická a kresťanská únia, Demokratická strana
Dana Kašparová
Ing.
43r.
environmentalistka
Nové Mesto nad Váhom
Hurbanova 14
Strana zelených na Slovensku
Radovan Kazda Ing.
33r.
krajinný inžinier
Stará Turá
Jiráskova 165/2
Občianska konzervatívna strana
Alexander Koreň PhDr.
51r.
zástupca primátora
Nové Mesto nad Váhom
Tematínska 13
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Aliancia
nového občana, Pravá Slovenská národná strana, Zjednotená Slovenská národná
strana
Emil Kucharovic
Ing.
67r.
dôchodca
Bošáca 879
Kresťanská ľudová strana
Juraj Kukla
52r.
elektromechanik
Brunovce 83
Nezávislý kandidát
Miloslav Malík Ing.
55r.
prednosta úradu
Nové Mesto nad Váhom
Riečna 22
SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana,
Hnutie za demokraciu, Slobodné fórum
Ján Margala
53r.
prezident odborového zväzu
Nové Mesto nad Váhom
Hollého 9
Združenie robotníkov Slovenska
František Mašlonka Ing.
38r.
manažér spoločnosti
Nové Mesto nad Váhom
Hurbanova 10
SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana,
Hnutie za demokraciu, Slobodné fórum
Vladislav Mikláš Ing.
58r.
manažér
Stará Turá
Hurbanova 136/8
Komunistická strana Slovenska
Miroslav Mrázik
25r.
stolár
Nové Mesto nad Váhom
Tematínska 7
Komunistická strana Slovenska
Ján Naď Ing.
57r.
ekonóm
Vaďovce 54
ÚSVIT
Peter Nováčik Ing.
46r.
environmentalista
Nové Mesto nad Váhom
Karpatská 1
Strana zelených na Slovensku
Milan Ostrovský
51r.
starosta
Lubina 356
Slovenská demokratická a kresťanská únia, Demokratická strana
Vladimír Pacek
57r.
štátny zamestnanec
Zemianske Podhradie 237
Komunistická strana Slovenska
Karol Pavlovič
49r.
starosta
Beckov 391
Slovenská demokratická a kresťanská únia, Demokratická strana
Ivan Sádovský Ing.
49r.
riaditeľ úradu
Nové Mesto nad Váhom
SNP 389/19
SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana,
Hnutie za demokraciu, Slobodné fórum
Jozef Sloboda
59r.
školník
Nová Ves nad Váhom 125
Nezávislý kandidát
Vladislav Švacho Ing.
71r.
súkromne hospodáriaci roľník
Zemianske Podhradie 203
Agrárna strana vidieka
Ľubomír Tinka Mgr.
54r.
starosta
Trenčianske Bohuslavice 142
Slovenská demokratická a kresťanská únia, Demokratická strana
Jozef Trstenský Ing.
45r.
primátor mesta
Nové Mesto nad Váhom
Hollého 12
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Aliancia nového občana, Pravá Slovenská národná strana, Zjednotená Slovenská národná strana
Július Valapka JUDr.
58r.
právnik
Horná Streda Partizánska 392
Komunistická strana Slovenska
Jozef Varta Ing.
60r.
prednosta ObÚ
Nové Mesto nad Váhom
Hollého 12
Slovenská demokratická a kresťanská únia, Demokratická strana
Viera Vienerová Ing.
53r.
stála štátna služba
Nové Mesto nad Váhom
Lipová 6
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Aliancia nového občana,
Pravá Slovenská národná strana, Zjednotená Slovenská národná strana
Vladimír Vöröš
50r.
starosta obce
Lúka 4
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Aliancia nového občana,
Pravá Slovenská národná strana, Zjednotená Slovenská národná strana

... a týchto kandidátov na predsedu TSK:
Milan Fogaš
43r.
signalista
Brunovce 237
Strana priateľov vína
Dominik Gahér Mgr.
58r.
generálny riaditeľ
Bánovce nad Bebravou
Hollého 1175/26
Nezávislý kandidát
Jozef Hrdlička PhDr.
28r.
historik
Trenčín
Šmidkeho 18
Komunistická strana Slovenska
Miroslav Chovanec MUDr.
57r.
poslanec NR SR
Trenčín
Pod Brezinou 86
SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná strana, Hnutie za demokraciu, Slobodné fórum
Stanislav Jančovič Ing.
59r.
prednosta krajského pozemkového úradu
Klátova Nová Ves 508
Slovenská demokratická a kresťanská únia, Demokratická strana
Ján Marcinek Ing.
52r.
manažér
Trenčín
Na záhrade 1324/22
Nezávislý kandidát
Ján Margala
53r.
prezident odborového zväzu
Nové Mesto nad Váhom
Hollého 9
Združenie robotníkov Slovenska
Jozef Rea Ing.
57r.
manažér
Nemšová
Sadová 10
Nezávislý kandidát
Jozef Rojko Ing., CSc.
76r.
dôchodca
Púchov
Slovanská 304/7
Kresťanská ľudová strana
Dušan Saksa Mgr.
52r.
učiteľ
Ladce
Záhradná 138
ÚSVIT
Pavol Sedláček MUDr., MPH
55r.
riaditeľ nemocnice
Trenčín
I. Krasku 669/6
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Aliancia nového občana, Pravá Slovenská národná strana, Zjednotená Slovenská národná strana

- redakcia -
26.11.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet