ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Mesto prebralo patronát nad lomom

Mesto prebralo patronát nad lomom

Mesto prebralo patronát nad lomom

Nové Mesto nad Váhom – na Kamennej sa objavili tabule upozorňujúce na nebezpečenstvo pádu z kameňolomu. Na niektorých miestach je vstup uzavretý červeno-bielou páskou.


Tabule s nápisom „ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM! POZOR LOM! DOBÝVACÍ PRIESTOR NEBEZPEČENSTVO PÁDU“ a výstražné pásky boli rozmiestnené po celej dĺžke starého i nového lomu. Tento stav by mal zostrvať až do úplného zlikvidovania prírodnej jazvy.

V prípade, že by ste zistili poškodenie spomínaných označení, oznámte to na bezplatné číslo 159!
- redakcia -
24.11.2005

Fotogaléria

Mesto prebralo patronát nad lomom


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet