ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Kto vás navštevuje 6-teho prosinca?

Kto vás navštevuje 6-teho prosinca?

Kto vás navštevuje 6-teho prosinca?

V posledných rokoch sa stále viac a viac vtískajú komerčné ikony do našich životov. Jednou z nich je aj Santa Claus alebo Mikuláš. Ako už mnohokrát v histórii Slovanov, bola potlačená postava našej mytológie. Prevzaté ročné obdobie (výročný sviatok), ktorému vymenili patróna ...


V tomto období, kedy sa blíži jedna z najväčších udalostí v roku – Zimný slnovrat Slovania spomínajú Mráza (Deda Mráza, Mrazíka). Je to vzdušná bytosť slovanskej démonolatrie. A mal aj sestry a brata ...

Mráz
Tiež brat vetra uctievaný najmä u východných Slovanov. Je to starec prichádzajúci na saniach s trojzáprahom bielych koní. Jeho príchod vyvolá zimné počasie, jeho poklepaním zamŕzajú rieky a praskajú trámy chalúp. Na Vianoce sa mu obetováva kaša alebo kyselo.

Véter
Rusi si predstavovali vietor ako starca so zakovanými ústami, dýchajúceho len medzi zuby. Keby mal ústa voľné, spôsobilo by to koniec sveta. U Bulharov mal podobu bieleho koňa. Slovinci si rozprávali o mužoch v dlhých plášťoch. Pri ich lete po oblohe vzniká vietor. Sídlom vetrov je koniec sveta pri mori alebo lesná chalúpka na stračej nôžke. Ich vládcom je hospodár, na Slovensku kráľ vetrov, ktorý jazdí na oblačnom voze, do ktorého je zapriahnutá štvorica bujných koní.

Meluzína
Nazývaná aj Veternica, alebo v Lužici Bóža lošč. Je to pani v bielom rúchu s dlhými rozpustenými vlasmi. Nariekava v komíne, v krovinách, alebo na čerstvých hroboch. Jej nárek oznamuje predovšetkým nešťastie, úmrtie, živelnú pohromu, má však tiež morálny aspekt - varuje pred hriechom, narieka nad pádom dievčat. Prinášali sa jej obete: múka a soľ na okno, na kôl v plote, orechy a jablká ku komínu. Komu sa podarí počuť ju na Štedrý deň, tomu prináša šťastie.
- Šarmi -
06.12.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet