ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Ako hlasovali poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja?

Ako hlasovali poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja?

Ako hlasovali poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja?

TLAČOVÁ SPRÁVA

(k výsledkom analýzy hlasovaní poslancov TSK v rokoch 2003 – 2005 o vybraných problémoch verejného záujmu z hľadiska transparentnosti v Trenčianskomkom kraji)


Mimovládna nezisková organizácia Trasparency International Slovensko (TIS) uskutočnila analýzu hlasovaní poslancov TSK v rokoch 2003 – 2005 o vybraných problémoch verejného záujmu z hľadiska transparentnosti v Trenčianskomkom kraji. Na jej základe sme zostavili rebríček všetkých 45 poslancov TSK podľa ich hlasovania o vybraných otázkach verejného záujmu prerokovávaných počas 1. funkčného obdobia Zastupiteľstva TSK.

Predmetom analýzy boli hlasovania, pri ktorých sa dalo jednoznačne určiť, či prijatie navrhovaného pravidla alebo rozhodnutia bolo z hľadiska transparentnosti správnym (dobrým) alebo nesprávnym (zlým) hlasovaním (rozhodnutím). Pri výbere hlasovaní sme sa snažili dodržať časovú aj tematickú reprezentatívnosť. Hlasovania vychádzajú z najdôležitejších kompetencií samosprávnych krajov – týkajú sa oblasti školstva, sociálnych vecí, nakladania s majetkom TSK ale aj samotného fungovania Úradu TSK ako inštitúcie.

Za „dobré“ hlasovanie poslanec získal jeden plusový bod, za „zlé“ hlasovanie jeden záporný bod. V iných prípadoch (zdržanie sa hlasovania, nehlasovanie, neprítomnosť na zasadnutí) nebol pridelený nijaký bod. Počet záporných a kladných bodov tak odráža aj účasť poslanca na hlasovaniach. Výsledná pozícia v rebríčku je určená súčtom takto získaných bodov. Vyplynulo z neho, že z hľadiska transparentnosti pri hlasovaní sa nám rozdelili poslanci do piatich skupín (zisk bodov od –1 po – 5). Najhoršie si počínali Jozef Fabian a Jozef Rea. V skupine najlepších je 10 zo 45-tich poslancov (viď tabuľka).

Projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis.

Meno a priezvisko
Body za hlasovania
plus
mínus
súčet

Erika Bieliková1-1-1+1-1+1+1-1+0-14
5
-1
Ivan Višňovský
1-1+0+1-1+0+1+0-1-1
3
4
-1
Marián Krajčo
1-1+0+1-1-1+1+0+0-1
3
4
-1
Monika Pšenčíková
1-1-1+1-1+0+1-1+0+0
3
4
-1
Pavol Sabo
1-1-1+1-1+0+1-1+1-1
4
5
-1
Pavol Sedláček
0+0+0+0+0+0+1-1+0-1
1
2
-1
Slávka Súlovská
1-1-1+0+0+0+1-1+0+0
2
3
-1
Viera Vienerová
1-1+0+1-1+0+1+0-1-1
3
4
-1
Vladimír Komorech
0+0+0+0+0+0+0+0-1+0
0
1
-1
Vojtech Čičmanec
1-1+0+1+0-1+1-1-1+0
3
4
-1

Emil Mendel
1-1+0+1-1-1+1+0-1-1
3
5
-2
Ján Kotián
1-1+0+1-1-1+1+0-1-1
3
5
-2
Jaroslav Ferianec
1-1+0+0-1-1+0+0+1-1
2
4
-2
Jozef Kardoš
1-1-1+1+0-1+1-1-1+0
3
5
-2
Jozef Trstenský
1-1+0+0+0-1+1+0-1-1
2
4
-2
Miloš Mažár
1-1+0+1-1-1+1-1+0-1
3
5
-2
Stanislav Svatík
1-1+0+1+0-1+1-1-1-1
3
5
-2

Amália Ondičová
1-1-1+1+0-1+1-1-1-1
3
6
-3
Anna Chalupková
1-1+0+1-1-1+1-1-1-1
3
6
-3
Dušan Šimka
1-1-1+0-1-1+0+0+0+0
4
1
-3
Jana Žirková
1-1-1+1-1-1+0-1+0+0
2
5
-3
Jozef Božík
1-1-1+1-1+0+1-1-1-1
3
6
-3
Jozef Gálik
1-1-1+1-1-1+1-1-1+0
3
6
-3
Jozef Hedera
1-1+0+1-1-1+1-1-1-1
3
6
-3
Jozef Pilát
1-1+0+1-1-1+1-1-1-1
3
6
-3
Ľubica Harakaľová
0+0-1+1+0-1+1-1-1-1
2
5
-3
Mária Hazuchová
1-1-1+1-1-1+1+0-1-1
3
6
-3
Mária Hládeková
1-1+0+0+0-1+1-1-1-1
2
5
-3
Marián Brídik
1-1+0+1-1-1+0+0-1-1
2
5
-3
Milan Kučík
1-1+0+1-1-1+0+0-1-1
2
5
-3
Peter Antoš
0+0-1+0+0-1+1-1-1+0
1
4
-3
Peter Bulík
1-1+0+1-1-1+1-1-1-1
3
6
-3
Peter Regina
1-1+0+1-1-1+1-1-1-1
3
6
-3
Póbert Rafaj
0+0+0+1-1-1+1-1-1-1
2
5
-3
Rastislav Machunka
1-1-1-1+0+0+1-1+0-1
2
5
-3

Anton Múdry
1-1-1+1-1-1+1-1-1-1
3
7
-4
Elena Magdolenová
1-1-1+1-1-1+1-1-1-1
3
7
-4
Jozef Zedník
1-1-1+1-1-1+1-1-1-1
3
7
-4
Ľuboš Savara
1-1+0+1-1-1+0-1-1-1
2
6
-4
Pavel Halabrín
1-1-1+1+0-1+0-1-1-1
2
6
-4
Pavol Jurčík
0+0-1+0-1-1+1-1-1+0
1
5
-4
Štefan Malárik
1-1-1+1-1-1+1-1-1-1
3
7
-4
Vladimír Víťaz
1-1-1+1-1-1+1-1-1-1
3
7
-4

Jozef Fabian
1-1-1+1-1-1+0-1-1-1
2
7
-5
Jozef Rea
0-1-1+0+0-1+0-1+0-1
0
5
-5

- Tomáš Šarman, o. z. Genius loci, spolupracovník Transparency International Slovensko -
21.11.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet