ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2003 > > Aké prekvapenie nám najbližšie prichystajú novomestskí radní?

Aké prekvapenie nám najbližšie prichystajú novomestskí radní?

Aké prekvapenie nám najbližšie prichystajú novomestskí radní?

ROZBÚRI VZN O CHOVE PSOV STOJATÉ HLADINY MESTA?

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - Všeobecne záväzné nariadenie O niektorých podmienkach držania psov, ktoré je v mnohých bodoch evidentne v rozpore s platnými zákonmi SR prijali na aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva novomestskí poslanci.


 


Účinnosť nadobudlo 25. mája a už o deň neskôr vyzváňali pri dverách „psíčkarov“ mestskí policajti. Oháňajúc sa týmto VZN vyžadovali od prekvapených občanov údaje o ich štvornohých priateľoch a tiež šek o zaplatení poplatku za psa. Mimochodom, práve tieto údaje sú evidované dávno na mestskom úrade. Udivuje rýchlosť a spôsob, s akým mesto začalo toto rozporuplné VZN kontrolovať.


Paradoxne ale samospráve mesta táto rýchlosť chýba inde. Od augusta minulého roku je centrum mesta sledované kamerami, pričom podľa zákona na ochranu osobnosti priestor prístupný verejnosti možno monitorovať pomocou videozáznamu len vtedy, ak je zreteľne označený ako monitorovaný. Ten v centre pre istotu nie je označený vôbec. A to ani dva mesiace po uplynutí zákonnej lehoty, v ktorej sa tak malo udiať. Tá vypršala 28 februára. Mesto však naďalej koná protizákonne, dokonca aj napriek hrozbe až desaťmiliónovej pokuty.

Na tento fakt oficiálne upozornil nezávislý poslanec Tomáš Šarman priamo na rokovaní MsZ. Bez odozvy. Až po ďalšej májovej výzve občianskeho združenia Genius loci, aby mesto prestalo s neoprávneným monitoringom, prisľúbila radnica listom prednostu skorú nápravu. (Autor článku dúfa, že v čase uverejnenia týchto informácií budú sľuby splnené.)

"Niekedy mám pocit, akoby sa primátor, spolu s viceprimátorom a prednostom MsÚ správali ako vlastníci mesta a teraz už i občanov," hovorí poslanec Šarman. "Často ignorujú mnohé dobré návrhy a pripomienky obyvateľov na úkor svojich nápadov a väčšina poslancov im všetko stranícky odkyvká."

V súlade so štatútom mesta som na rokovaní MsZ navrhol, aby sa plochy na voľný pohyb psov určili po porade s obyvateľmi jednotlivých mestských častí, vysvetľuje Šarman. Zamietli to. Presne tak, ako odmietajú väčšinu mnou prezentovaných návrhov, o ktorých sa radím alebo pochádzajú priamo od občanov.


Naopak, voľný pohyb psov na podnet viceprimátora z VZN odstránili. Navyše, okrem iných nezákonných zbytočností, potom odhlasovali a vlastne tak nariadili, aby každý kto ide so psom, mal na prípadné očistenie verejnej plochy od psích exkrementov pri sebe povinne lopatku, igelitový sáčok, respektíve rukavice. Dúfam, že občania konečne zareagujú a prestanú pasívne prijímať takéto rozhodnutia mesta.


„Psie vézetenko“ ukladá mestu okrem iného umiestniť na verejné priestranstvo aj označené odpadkové koše na zber spomínaných exkrementov. Nevidel som žiaden. Aké prekvapenie nám najbližšie prichystajú novomestskí radní? Zdá sa totiž , akoby svojrázne vysvetľovanie právomocí a povinností mestskej samosprávy bolo v tomto meste bežnou záležitosťou.


Poznámka: Občianske združenie Genius loci listom z 12. mája okrem iného doporučilo mestu Nové Mesto nad Váhom, aby zosúladilo VZN č. 2/2003 - O niektorých podmienkach držania psov v s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Ako sa nám podarilo zistiť, s niektorými podnetmi týkajúcimi sa tohoto VZN sa občania obrátili aj na Okresnú prokuratúru.

- Ľubomír Pagáč -
27.05.2003

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet