ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Výsledky včerajšieho duelu lekárov

Výsledky včerajšieho duelu lekárov

Výsledky včerajšieho duelu lekárov

10. 12. 2005 sa uskutočnilo druhé kolo volieb predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Obyvatelia tohto regiónu sa mohli rozhodnúť medzi dvoma lekármi trenčianskej nemocnice. Ako tento súboj dopadol?


S číslom 1 kandidoval MUDr. Miroslav Chovanec – primár Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia NsP Trenčín. Doktor Chovanec bol predsedom Slovenského výboru Československého červeného kríža a členom Prezídia Federálneho výboru Československého červeného kríža. V deväťdesiatych rokoch zastával funkciu prezidenta Slovenského červeného kríža. V súčasnosti je podpredsedom výboru pre zdravotníctvo NR SR. Na post predsedu TSK ho nominovala koalícia - SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská národná
strana, Hnutie za demokraciu, Slobodné fórum.

S číslom 2 kandidoval MUDr. Pavol Sedláček – riaditeľ NsP Trenčín. Doktor Sedláček zastáva funkciu poslanca MsZ v Trenčíne a krajského koordinátora MZ SE pre Trenčiansky kraj. Je prezidentom Rady Asociácie nemocníc Slovenska, člen viacerých odborných komisií MZ SR a MPSVaR i členom poradného zboru ministra zdravotníctva SR. Na post predsedu TSK ho nominovala koalícia - Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Aliancia nového občana, Pravá Slovenská národná strana, Zjednotená Slovenská národná strana.

Títo kandidáti zaujali 7,12 % voličov, ktorí zvolili kandidáta č. 2 MuDr. Pavla Sedláčka. Víťazovi odovzdalo svoj hlas 17 561 obyvaťeľov Trenčianskeho kraja, porazeného volilo 16 318 občanov.
- redakcia -
11.12.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet