ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Infotabuľa umiestnená

Infotabuľa umiestnená

Infotabuľa umiestnená

Nové Mesto nad Váhom (časť Mnešice) – Koncom novembra bola v Mnešickom parku umiestnená infotabuľa. Je to výsledok viac ako pol roka trvajúceho projektu občianskeho združenia Genius loci.


Projekt bol financovaný v rámci grantového programu „Tu sa nám páči, tu chceme žiť.“ Cieľom projektu bolo znovuobnovenie miesta, kde sa budú môcť stretávať ľudia, komunikovať spolu a relaxovať. Po troch rokoch napĺňania tohto cieľa je zmapovaný celý park, ošetrené najvzácnejšie dreviny a teraz tu je aj zdroj textových a obrazových informácií.

Členovia občianskeho združenia zozbierali historické fakty o mestskej časti Mnešice, historické fakty o kaštieli, ktorý tu stál a o archeologickom nálezisku (mnešická tehelňa). Múzeum poskytlo fotografie zo svojho archívu a dovolilo nafotiť exponáty pochádzajúce z tehelne. Vďaka patrí prekladateľom do angličtiny, ruštiny a nemčiny, bez ktorých by nebolo možné dielo dokončiť.

Infotabuľa stojí na mieste zrúcaného kaštieľa dobre viditeľná z tehelnej ulice (viď. foto k článku).

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore firmy BAUMIT.

- redakcia -
02.12.2005

Fotogaléria

Infotabuľa umiestnená


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet