ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Spor o pozemok AFC Považan

Spor o pozemok AFC Považan

Spor o pozemok AFC Považan

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM – Časť pozemku, na ktorom sa nachádza areál AFC Považan má dvoch majiteľov. V auguste 2005 oznámila Správa katastra mestu (NMnV), že na základe osvedčenia o dedičstve patrí parcela 1350 (na mape modrou farbou) súkromnému majiteľovi.


Majiteľka 8618 m2 štadióna z mesta Šaštín Stráže získala list vlastníctva ako dedička. Okrem nej má list vlastníctva aj Nové Mesto nad Váhom, ktoré pozemok získalo od štátu na základe zákona. V prípade takéhoto dvojitého vlastníctva nemôže ani jeden z majiteľov s pozemkom nakladať (predať, založiť, ...).
12. 10. 2005 sa stretli zástupcovia vlastníkov za účelom riešenia uvedeného stavu. Obidve strany deklarovali záujem o urýchlené usporiadanie vlastníckych vzťahov. Keďže rozhodnutie súdu sa môže vliecť aj niekoľko rokov, ako najschodnejšia cesta sa javí mimosúdna dohoda.
Na 19. zasadnutí MsZ Nového Mesta nad Váhom 13. 12. 2005 bola táto dohoda prerokovávaná. Návrh právneho zástupcu majiteľky znel 500,- až 600,- Sk/m2. Keďže ide o vysokú čiastku (4 309 000,- až 5 170 800,- Sk), poslanci nesúhlasili s týmto návrhom mimosúdnej dohody. I keď ide o stavebný pozemok, jeho zhodnotenie zafinancovalo mesto. Pôvodný majiteľ túto parcelu v prvej polovici minulého storočia využíval ako rolu, preto poslanecký návrh znel: „Priblížiť sa cenou k tejto skutočnosti.“
Po sprostredkovaní si všetkých argumentov oboch strán MsZ rozhodlo o odložení tohto bodu rokovania na februárové zasadnutie. Počas nasledujúcich dvoch mesiacov sa zástupcovia vlastníkov stretnú na MsÚ a prerokujú podmienky mimosúdnej dohody. Na 20. zasadnutí MsZ bude schválená buď dohoda alebo sa rozhodnutie o vlastníkovi prenechá na súd.

Obr. 1 – pozemok je pod hľadiskom starého štadióna
Obr. 2 – pozemok je pod časťou novovybudovaného ihriska
- redakcia -
16.12.2005

Fotogaléria

Spor o pozemok AFC Považan


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet