ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Evropský parlament dal zelenou plošnému preventivnímu sledování komunikace všech lidí v EU

Evropský parlament dal zelenou plošnému preventivnímu sledování komunikace všech lidí v EU

Evropský parlament dal zelenou plošnému preventivnímu sledování komunikace všech lidí v EU

Dnes ráno Evropský parlament odhlasoval kontroverzní směrnici o povinném uchovávání dat o telekomunikaci osob (tzv. data retention) v podobě sjednané kuloární dohodou mezi dvěma největšími stranami v parlamentu a Radou ministrů vedenou Velkou Británií. Dohoda naprosto ignoruje pozměňovací návrhy zpravodaje k návrhu této směrnice a pozměňovací návrhy doporučované parlamentním Výborem pro justici a občanské svobody ( LIBE), který měl byl oficiálně projednán. Po ostré diskusi a mnoha zvratech v politických stranách, většina europoslanců o počtu 378 hlasů hlasovala pro, 197 proti a 30 europoslanců se zdrželo hlasování.


Přijetí směrnice znamená

  • povinné uchovávání údajů o telefonní komunikaci, internetovém připojení (včetně e-mailových adres) a likalizačních údajů o mobilích telefonech
  • nesjednocená doba takovéhoto uchovávání údajů o komunikaci (od 6 do 24 měsíců, ale je dovoleno i delší – kupříkladu Polsko zamýšlí 15leté uchovávání)
  • otevřenou otázku (na národní úpravě jednotlivých států), zda budou hradit teleoperátorům a internetovým providerům náklady nezbytných investic do technického zařízení
  • žádná omezení co se týče závažnosti trestných činů, při jejichž vyšetřování lze do databáze s daty o komunikaci vstoupit
  • evidování i údajů o pokusech o spojení či nepřijatých hovorech
  • žádné nezávislé hodnocení dopadů směrnice
  • žádné speciální záruky ochrany soukromí v případě takto zneužitelné a obrovské databáze
  • výbor pro kontrolu nad zákonným nakládáním s databázemi nemá ani jednoho zástupce nevládních organizací
Proti návrhu směrnice protestovaly do poslední chvíle a velmi intenzivně organizace na ochranu práv občanů, spotřebitelské organizace, asociace telekomunikačního průmyslu i organizace novinářů. A měly vážný důvod; jde o největší a bezprecedentní plán sledování komunikace celé evropské populace.
Přesto se obhájcům práv občanů podařilo alespoň zalarmovat veřejnost a vyvolat ostré diskuse i uvnitř hlavních politických stran mezi obhájci svobody občana komunikovat bez archivování své komunikace a zastánci plošného preventivního sledování všech, vždy a všude.
Směrnice byla přijata v nejhorší možné podobě, prosazované především bristkým ministrem vnitra Clarkem. Britské předsednictví Rady znamenalo ohromný tlak na přijetí směrnice s odkazem na bombové útoky v Londýně. Zasloužilo se tak o podivný rekord v podobě přijetí směrnice s nejkratší dobou projednávání v celé historii EU. Od návrhu komise do přijetí uběhly pouhé (a necelé) tři měsíce, přičemž normálně trvá legislativní proces roky.
Následovat bude přijetí směrnice Radou ministrů, což by se mělo stát do Vánoc a poté již začne implementace směrnice do vnitrostátních právních řádů členských zemí. S jistotou bude implementace napadena u národních ústavních soudů, přičemž se dá předpokládat negativní postoj například u německého ústavního soudu. Ten nedávno prohlásil za neústavní záměr masivních odposlechů telefonních hovorů, který se týkal již podezřelých osob. Směrnice však jde ještě dále - týká se 450 milionů zcela nevinných obyvatel EU.

Pramen: Ralf Bendrath, EDRi a více informací wiki.dataretentionisnosolution.com.
Překlad: Iuridicum remedium
- www.iure.org -
15.12.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet