ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2003 > > Muži na radnici, občan na panvici

Muži na radnici, občan na panvici

Sedíte na námestí, lížete zmrzlinu, bavíte sa s priateľmi, popíjate kávičku... A pritom každý váš pohyb sleduje kamera, o ktorej neviete. Nie hocijaká. Ale kamera, o ktorej by ste mali vedieť celkom oficiálne.


O tom, že už niekoľko mesiacov nezákonne sleduje ( teda vlastne špehuje) mesto Nové Mesto nad Váhom plochu Námestia slobody a priľahlých ulíc prostredníctvom videozáznamu, som už písal. I o liste prednostu MsÚ Ing. Dušana Današa, ktorým sa po viacerých upozorneniach zo strany nezávislého poslanca Šarmana a občianskeho združenia Genius loci prihlásil k zodpovednosti za tento stav a v 22. týždni sľúbil nápravu s tým, že monitorovaný priestor mesto vyznačí. Nevyznačilo – teda slovo nedodržal.

Je piatok večer a práve končí 23.týždeň. Status quo pretrváva. Moja dôvera v predstaviteľov mesta je hlboko narušená.

Že sa mestu informačne vo vzťahu k verejnosti akosi nedarí, potvrdilo júnové číslo Novomestského spravodajcu (NMS). V nepodpísanom (!) článku „Na programe aktuálne otázky“ z rokovania mestského zastupiteľstva boli vymenované neexistujúce miesta voľného pohybu psov na území Nového Mesta nad Váhom, čo je absolútne nepravdivá informácia o novo schválenom VZN O niektorých podmienkach držania psov na území mesta. Tento fatálny lapsus, ktorým NMS uviedol v omyl svojich čitateľov a obyvateľov mesta, však môže vyjsť „psíčkarov“ draho. Na aprílovom rokovaní MsZ poslanci totiž žiadne plochy pre voľný pohyb psov neschválili. O tejto skutočnosti sme zhodou okolností informovali takisto.

Oficiálnym vydavateľom NMS, časopisu formátu A5 s mesačnou periodicitou, je mesto Nové Mesto nad Váhom. Predsedom re­dakčnej rady je viceprimátor mesta PhDr. Alexander Koreň. Práve na jeho návrh na rokovaní MsZ určené priestory na voľný pohyb psov poslanci z VZN vyňali. Precedens? Určite! Ak začnú chovatelia psov púšťať voľne psov na základe článku z NMS, dopustia sa jednoznačne priestupku a vystavia sa pokute od 500 do 5000 korún.

Že by zo strany vydavateľa mohlo ísť o účelovú dezinformáciu, si netrúfam ani len pomyslieť. Vo štvrtok 5. júna nám však šéfredaktorka NMS povedala, že podklady k článku čerpala z informácií z uznesenia MsZ a prinesených materiálov, o deň neskôr mi viceprimátor tvrdil, že informácie zle pochopila. Každopádne obaja priznali chybu a chcú sa občanom ospravedlniť. Nakoniec, čo iné im zostáva. Avšak od aprílového zastupiteľstva, po vydanie júnového čísla NMS mali mesiac času na preštudovanie faktov. Kam sa podela profesionalita a zodpovednosť voči verejnosti? Možno námet pre Shakespeara. Možno pre Poirota a jeho šedé bunky mozgové.

Každopádne prednosta MsÚ i viceprimátor mesta (obaja bývalí učitelia na stredných školách a celkom mimochodom, i susedia z jedného vchodu) sú muži na radnici. Primátor Nového Mesta nad Váhom ich pasoval kreditom odborníkov (viď článok „ Sto dní novomestskej samosprávy“ ). Aj odborníkov treba kontrolovať. Inak mnoho dobrého, ktoré sa v tomto meste udialo, môže byť znehodnotené práve nimi z pozície nezdravej autority a dôvera občanov k samospráve môže hlboko klesnúť. Tá moja, s prichádzajúcim letom, je už na bode mrazu. Niektorí občania, naopak, sa cítia ako na raci panvici. Najmä na námestí.

- Ľubomír Pagáč -
06.06.2003

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet