ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Vysokoškoláci si na sociálnych štipendiách polepšia

Vysokoškoláci si na sociálnych štipendiách polepšia

Vysokoškoláci si na sociálnych štipendiách polepšia

V budúcom roku si polepšia vysokoškoláci, ktorí pochádzajú zo sociálne slabších rodín. Minister školstva SR Martin Fronc sa rozhodol zvýšiť výšku sociálnych štipendií a zároveň rozšíriť okruh ich poberateľov. „Po zavedení motivačných štipendií pristupujeme k ďalšiemu kroku, ktorý zlepší situáciu študentov,“ povedal minister. Vysokoškolák si tak na základe nového modelu sociálnej podpory môže ročne polepšiť až o 40 000 Sk.


„Našou snahou je sprístupniť vysokoškolské štúdium širšiemu okruhu mladých ľudí. Považujem za dôležité, aby mohli študovať aj tí, ktorí sú z chudobnejších rodín a dosiaľ nemohli študovať práve kvôli zlej sociálnej situácii,“ zdôraznil na tlačovej konferencii minister M. Fronc.
Ministerstvo školstva SR predloží do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl. Podľa tohto návrhu by mohli študenti zo sociálne slabších rodiny študujúci v mieste bydliska dostať až 3300 Sk mesačne a vysokoškoláci, ktorí študujú mimo bydliska 4000 Sk. Teda až dvojnásobok súčasného maximálneho štipendia.
Nový systém prerozdeľovania sociálnych štipendií pre vysokoškolákov má priniesť aj spravodlivejší postup pri ich výpočte. Po novom sa bude sociálne štipendium vyrátavať podľa individuálnej príjmovej situácie každého študenta. Výška štipendia sa pre poslucháčov študujúcich mimo bydliska zvýši vždy o 20 %. Sociálne štipendium budú môcť získať študenti v dennej forme štúdia, ak mesačný príjem ich rodiny nepresiahne stanovenú hranicu určenú na základe životného minima.
Vďaka navrhovanému systému sociálnych štipendií si mnohé rodiny vysokoškolákov výrazne polepšia v porovnaní s dnešným stavom. Napríklad päťčlenná rodina, ktorej mesačný príjem je 19 000 Sk a má 3 vysokoškolákov študujúcich mimo domova, v súčasnosti nemá nárok na takúto formu pomoci od štátu. Po novom však bude spolu mesačne dostávať 7 500 Sk. Teda každý zo súrodencov bude mať nárok na štipendium vo výške 2 500 Sk.

Vyhláška by mala nadobudnúť účinnosť 1. marca 2006. Ráta sa aj s prechodným obdobím. V prípade, ak študent poberajúci sociálne štipendium nepožiada o jeho priznanie podľa nových pravidiel, bude mu po starom vyplácané do júna 2006. V roku 2006 by mali študenti vo forme sociálnych štipendií dostať približne 340 mil. korún.

V súčasnosti môžu študenti zo sociálne slabších rodín mesačne poberať štipendium vo výške 1000, 1500 alebo 2000 Sk.
- Lucia Dobrodenková, tlačová tajomníčka MŠ SR -
24.12.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet