ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Registrované partnerstvo v SR

Registrované partnerstvo v SR

Registrované partnerstvo v SR

Česká poslanecká snemovňa schválila zákon, ktorý umožňuje ľuďom rovnakého pohlavia uzatvárať takzvané registrované partnerstvo. Na Slovensku sme skôr zvyknutí na opačné aktivity našich politikov.


Návrh českého zákona neumožňuje adopciu, ale priznáva homosexuálnym párom iné práva, ktoré majú manželia. Ide hlavne o možnosť informovať sa o zdravotnom stave partnera či dediť po svojom životnom druhovi bez závetu a pod. Nový stav budú mať zapísaný v občianskom preukaze.
Slovenskí poslanci sa podobným zákonom zaoberali len jediný raz v roku 2002 a bol zamietnutý. Súčasná slovenská vláda sa snaží homosexualitu skôr potláčať. Minulý rok v Bruseli dokonca misister vnútra Vladimír Palko a minister spravodlivosti Daniel Lipšic vetovali návrh, aby krajiny EÚ navzájom uznávali registrované partnerstvá.Slovensko sa ako jediná krajina postavilo proti tomu, že pôda únie bude zneužitá na kultúrnu revolúciu proti tradičnej rodine.“ Vyhlásil minister Palko.
Pri prijímaní antidiskriminačného zákona ho ministri za KDH odmietali najmä preto, lebo hovoril aj o nediskriminácii na základe sexuálnej orientácie. Nakoniec uspeli aspoň v tom, že homosexuálom priznali ochranu len pred diskrimináciou v pracovnoprávnej oblasti. Diskriminácia podľa pohlavia, veku, náboženskej príslušnosti či etnicity sa v tomto zákone zakazuje aj v oblasti sociálnych služieb, zdravotníctva, či prístupu k tovarom a službám.
V čase prijímania antidiskriminačného zákona KDH uvažovalo o predložení ústavného zákona o ochrane tradičného manželstva. Bývalý minister spravodlivosti Ján Čarnogurský vo svojej funkcii vyhlásil: “Jednoducho, kým ja budem ministrom spravodlivosti, registrované partnerstvá homosexuálov na Slovensku nebudú”.
Predseda NRSR Pavol Hrušovský tiež v sebe nezaprel kresťana, keď obhajoval slová švedskeho kňaza Ake Greena, ktorý povedal: „... homosexuáli sú rakovinovým nádorom na tele spoločnosti ..."
Na záver všetko zhrnie časť z vyhlásenia iniciatívy Inakosť k diskriminačnej politike Vatikánu a slovenskej kresťanskej demokracie: „Homofóbne vyhlásenia Vatikánu, ktoré sú v rozpore katolíckou mierumilovnou vieroukou, podnecujú netolerantnú až nenávistnú politiku slovenských kresťanských demokratov voči slovenským lesbám a gejom. Veľmi jednoznačne sa to prejavilo v marení snáh o prijatie reálnych antidiskriminačných ustanovení v Ústave SR, v Zákonníku práce, v zákonoch o štátnej a verejnej službe a osobitne v marení prijatia antidiskriminačného zákona. Praktiky katolíckej cirkvi, tak v minulosti, ako aj v dnešnej modernej civilizácii, vedome prekážajú štátnej moci v realizácii princípu rovnosti v zákonoch štátov i v myslení ľudí.“
- redakcia -
26.12.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet