ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > KDH sa nechce vzdať zmluvy o výhrade svedomia

KDH sa nechce vzdať zmluvy o výhrade svedomia

KDH sa nechce vzdať zmluvy o výhrade svedomia

Napriek tomu, že Kresťansko-demokratické hnutie nenašlo u ostatných parlamentných strán podporu pre prijatie Vatikánskej zmluvy o výhrade svedomia, stále sa tohto zámeru nevzdáva. KDH sa nechalo počuť, že chce presadiť prijatie zmluvy ešte v tomto volebnom období.


Záver skupiny nezávislých právnych expertov, ktorú zriadila Európska komisia znel: „Zmluva o výhrade svedomia, ktorú má Slovensko podpísať s Vatikánom, sa môže dostať do sporu s princípmi slobody, demokracie a rešpektovania ľudských práv, ktoré vyznáva Európska únia.“
No KDH ústami podpredsedu Pavla Minárika argumentuje tým, že prijatie tejto čiastkovej zmluvy je záväzkom z rámcovej dohody s Vatikánom, ktorú schválil predchádzajúci parlament 114 hlasmi poslancov. Problém so zmluvou o výhrade svedomia majú podľa neho len "militantní" nepriatelia cirkvi a tí, ktorí chcú cez jej kritiku presadzovať interrupcie. Konštatoval, že práve medzinárodnou zmluvou, ktorá bude nad národnými zákonmi, chce KDH garantovať slobodu občanov v oblasti výhrady svedomia.
Europoslanci z výboru pre občianske slobody v liste premiérovi Mikulášovi Dzurindovi vyslovili obavy, že zmluva bude diskriminovať neveriacich. Právni experti Európskej komisie majú aj iné výhrady. Zmluva s Vatikánom má podľa nich na Slovensku charakter medzinárodnej ľudskoprávnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi aj pred slovenskou ústavou. Naše súdy teda "budú viazané jej obsahom".
Experti si všimli aj formuláciu v zmluve, podľa ktorej síce každý môže odmietnuť vykonať to, čo je v rozpore s mravoučnými princípmi, ale v ďalšom článku sa píše, že za mravoučné princípy sa považujú "zásady vyhlásené Magistériom katolíckej cirkvi".
A tak na záver ešte vinšík z webu spomínaného politického zoskupenia:
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Milostiplné Vianočné sviatky a požehnaný Nový rok 2006 želá a vyprosuje Pavol Hrušovský“ (foto k článku)
- redakcia -
29.12.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet