ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2003 > > Charizmatický jaseň zachránený

Charizmatický jaseň zachránený

Charizmatický jaseň zachránený

Stál tam celkom sám a nepohnuto pozoroval biele oblaky. Sem-tam mlčanlivo prikývol vetru, ktorý ich naháňal po oblohe času.


Ten čas sa nebadane vynáral z hlbiny vesmíru, no vzápätí nepolapiteľne unikal do diaľav nekonečna; všetko vôkol sa menilo v rytme jeho nádychov a výdychov. Raz mohutných a prudkých, inokedy dlhých a pokojných.

Hoci tu boli tak dlho - jeden stály, druhý menlivo plynúci, vzájomne spätí vo svojej vznešenosti - náhle akoby nikomu nepatrili. Neboli opustení, iba na nich v tom zhone zrazu nik nemal čas. Len vtáky prilietali ako obyčajne a v symbióze štebotavej družnosti si vymieňali radosti i strasti nevšednej každodennosti. Pokolenia vtákov vo vetvách.

Sem múdri predkovia pred tristo rokmi zasadili do zeme maličké semiačko. So zemou zaobchádzali dobre a tak sa onedlho prebudilo k životu. Na mieste semiačka vyrástol majestátny jaseň. Nedávne obdobie však nahlodalo jeho zdravé vnútro.

Aktivisti z občianskeho združenia Genius loci si všimli charizmu impozantného jaseňa rastúceho na Srnianskej ulici v Mnešiciach i to, že potrebuje k ďalšiemu životu určitú pomoc. Na jeho záchranu vymysleli aktivity, ktoré oslovili prevažne mladšiu generáciu Novomešťanov. Tí prispeli nielen finančne (väčšinou zo svojho vreckového), ale aj povzbudivým slovom a vlastnou činorodosťou. Do záchrany sa sponzorsky zapojila i tunajšia ZO Strany zelených na Slovensku zásluhou úsilia Petra Nováčika a fy TILIA v. o. s. Vďaka vám všetkým, priatelia, ktorým nie je ľahostajný osud tejto Zeme!

Odborná prehliadka potvrdila nevyhnutné ošetrenie kmeňa i koruny stromu. Koncom mája ho vykonal majiteľ firmy Seidl, ktorá sa špecializuje na ošetrenie zelene a vzrastovo veľkých stromov. My, z Genius loci sme radi, že po tomto ošetrení grandiózny jaseň štíhly opäť vysiela vôkol seba harmonizujúcu energiu, ktorou blahodárne pôsobí na dušu a srdcia pri ňom sa zdržujúcich pozemšťanov.

Ešte niečo. Spoločenská hodnota ošetreného jaseňa predstavuje viac ako 140 tisíc korún. A ešte niečo.Osobitné poďakovanie patrí iniciátorovi tohoto počinu Tomášovi Šarmanovi, ktorý svojim neutíchajúcim elánom dlhodobo burcoval na záchranu mnešického jaseňa.

- Ľubomír Pagáč -
25.06.2003

Fotogaléria

Charizmatický jaseň zachránený

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet