ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2003 > > Stretnutie poslancov a občanov v našej mestskej časti Hájovky

Stretnutie poslancov a občanov v našej mestskej časti Hájovky

11. 9. 2003 sa na sídlisku Hájovky uskutočnilo stretnutie s občanmi. Schôdzu viedol PhDr. Alexander Koreň. Z poslancov sa zúčastnil aj Tomáš Šarman. Predsedníčke výboru mestskej časti nikto neoznámil, že sa koná toto stretnutie, preto sa nezúčastnila. Štvrtý poslanec nemohol prísť so zdravotných dôvodov. Na stretnutí sa zúčastnil aj primátor mesta, riaditeľ TSM a za mestskú políciu zástupca náčelníka.


18:00 prišlo na Považskú ulicu niekoľko desiatok občanov, ktorí si s predstaviteľmi mesta, mestských orgánov a organizácii vymenili názory najskôr na VZN o chove a držaní psov.

V tejto otázke sú v podstate dva diametrálne odlišné názory. Jedna skupina občanov by zvieratám najradšej obmedzila čo najviac slobody, druhá zase dopriala čo najviac voľnosti. Tieto skupiny veľmi ťažko hľadajú kompromis a preto je táto otázka stále otvorená napriek existencii právneho predpisu, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo. Spoločným problémom zostáva nedostatok smetných košov (problém nielen psích exkrementov ale aj odpadu).

Ďalej sa debata presunula k problematike parkovania automobilov. Opäť sa tu vytvorili dva tábory. Jeden by chcel vidieť svoje autá pod oknami a druhý by autá zo sídliska úplne vytlačil. Obidve skupiny sa však zhodli, že umiestnenie parkoviska do vnútrobloku medzi Považskou a Tematinskou ulicou by bolo neprijateľné.

Silné argumenty stoja skôr na strane tých, ktorí zastávajú vytlačenie automobilov zo sídliska a to z týchto dôvodov:


  1. devastácia zelene
  2. chodníky nie sú prispôsobené na parkovanie – dôsledkom sú jamy a preliačiny, v ktorých sa zachytáva voda a na mnohých miestach sídliska znemožňuje prechod chodcov
  3. z automobilov vyteká olej, ktorý kontaminuje pôdu (veľmi dobre pozorovateľné na hladinách kaluží v období dažďov)
  4. parkovanie je realizované aj na okraji pieskovísk, detských ihrísk a na priestoroch, kde by sa radi hrali naši najmladší spoluobčania
  5. pocit bezpečia auta pod oknom jeho majiteľa je klamlivý - väčšina krádeží býva v skorých ranných hodinách (napr. od 2:00 do 4:00), kedy prevažná časť obyvateľstva spí

Padlo niekoľko návrhov na riešenie parkovania, z ktorých najzaujímavejšie bolo vytvorenie stráženého parkoviska pri koloch medzi škôlkou a základnou školou. Ďalej sa skonštatovalo, že poschodové garáže nepriniesli želateľný efekt. Situácia by sa mala trochu zlepšiť od roku 2004, kedy nebudú prenajímané parkovacie plochy majiteľom garáží, ktorí ich tým pádom uvolnia pre iné autá.

Na stretnutie neprišli obyvatelia z ulíc v okolí sídliska Hájovky, takže problémy týchto častí neboli konzultované. Ak náhodou nepol povedaný Váš názor, prosím neignorujte tieto stretnutia. Okrem účasti na schôdzach mestského zastupiteľstva máte na stretnutiach výboru mestskej časti jedinečnú možnosť aplikovať do praxe priamu demokraciu a tak osobne riadiť chod nášho mesta.

- Tomáš Šarman - poslanec mestskej časti Hájovky -
10.09.2003

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet