ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Pocta Dominikovi Štubňovi-Zámostskému

Pocta Dominikovi Štubňovi-Zámostskému

Pocta Dominikovi Štubňovi-Zámostskému

Pred dvoma týždňami sme si pripomenuli 100. výročie narodenia zakladateľa detskej veršovanej literatúry na Slovensku. Od roku 1945 sa natrvalo usadil v Novom meste nad Váhom, kde pôsobil ako učiteľ. Miloval toto mesto a Novomešťania milovali jeho.


Dominik Štubňa-Zámostský mal vrúcny vzťah k prírode. Podnikal nespočetné prechádzky k Váhu a na Kamennú (najsevernejšia časť Čachtických Karpát – západná hranica Nového Mesta nad Váhom). Keď mu už zdravie prestávalo slúžiť, chodil podopierajúc sa o paličku aspoň pod Kamennú alebo sa prechádzal v parku, ktorý v súčasnosti nesie jeho meno.
V Parku Dominika Štubňu-Zámostského bol koncom roka odhalený pamätník s bustou z dielne akad. sochára M. Struhárika. Ako súčasť osláv významného jubilea sa konalo v MsKS literárne pásmo spojené s výstavou o živote a diele tohto spisovateľa.
V blízkej budúcnosti vám Prameň prinesie medailónik o Dominikovi Štubňovi-Zámostskom.
- redakcia -
04.01.2006

Fotogaléria

Pocta Dominikovi Štubňovi-Zámostskému


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet