ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2003 > > Experiment

Experiment

Komisia ochrany životného prostredia 2. 10. 2003 schválila experiment s pyramidálnymi topoľmi.


Pyramidálne topole sa ukázali v meste ako značne nebezpečné stromy. Pri trochu silnejších vetroch sa z nich lámu konáre, ktoré neraz dozahujú veľké rozmery. Nie je zriedkavosťou, že tento strom dosiahne výšku 30 a viac metrov. Jeho ťažisko je potom v značnej výške a pri prudkých vetroch, ktoré sú vďaka klimatickým zmenám stále častejšie, sa môže tento obor zrútiť.

V hustej mestskej výstavbe je pád 30 metrového stromu z najväčšou pravdepodobnosťou namierený na nejakú okolitú budovu. Takéto riziko nechce samozrejme nikto podstupovať. A tak sa to rieši obvykle výrubom.

Na zasadnutí spomínanej komisie padol návrh miesto výrubu, znížiť ťažisko týchto stromov zrezaním do polovice či až jednej tretiny. Maximálna výška zrezaných stromov by sa mala pohybovať od 10 do 15 metrov. Pri takomto rozložení ťažiska je pravdepodobnosť zlomenia či vyvrátenia podstatne nižšia.

Topoľ je húževnatý strom, ktorý bezproblémov vyženie výmladky (nové konáre na miestach, kde zanikol konár - zlomením alebo rezom). V lužnom lese popri Váhu môžete prakticky po každej búrke či vetre vidieť hromady konárov popadaných pod topoľmi. Nejde o topole pyramidálne, ale ich schopnosť regenerácie je podobná. Mnohokrát sa stáva, že sa zlomí aj polovica koruny a strom ju opätovne dotvorí.

Prvým "pokusným králikom" sa stane obrovský topoľ na ulici SNP (križovatka pri "12-poschoďáku"). K nemu sa potom pridajú 3 menšie stromy na Karpatskej ulici. Dúfajme, že tento experiment bude korunovaný úspechom a zachráni tieto krásne osobnosti, ktoré naďalej zostanú našimi príjemnými spoločníkmi.

- redakčná rada -
05.10.2003

Súvisiace články


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet