ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2003 > > „Čooó! V MNEŠICÁCH JE PARK?“

„Čooó! V MNEŠICÁCH JE PARK?“

„Čooó! V MNEŠICÁCH JE PARK?“

Na začiatku bol prekvapený výraz a otázka: „Čooó! V MNEŠICÁCH JE PARK?“ Tiež som patril k tým Novomešťanom, ktorí nevedeli o jeho existencii napriek tomu, že tu žijem viac ako dve desaťročia. O to zaujímavejšie bolo naše zoznámenie.


Atmosféra parku mi vyrazila dych. Ocitol som sa v rozprávke stromov. Len som šepol: „Ďalšia novomestská oáza, to je ohromné“.

Po jemnom opadnutí prvotného očarenia som sa rozhliadol po okolí. Bolo značne zanedbané. Tráva nepokosená, pozdĺž severného múru neošetrované bazové kry, južný múr vybúraný. V javore na západnej strane boli zatlčené veľké klince, dva staré javory, jednoznačné dominanty parku, boli obtočené ostnatými drôtmi a všade dookola vycierali špinavé zuby miniskládky z odpadkov. Niektorí občania, ktorí bývali v okolitých domoch, si na pôde parku dokonca postavili drevené kôlničky a práve ho devastovali kopaním velikánskej jamy. Asi na žumpu.

„Neuveriteľné. Prečo ste tú starobylú nádheru nechali takto spustnúť! Vy, ktorí ste o existencii parku vedeli, tiež vy, ktorí chodiac nevšímavo okolo, ste dopustili takúto pohromu. Vytrvalo pasívne je správanie veľkej skupiny obyvateľov Slovenska! Ešte vždy víťazí očividný nezáujem o veci verejné, najmä vo svojom okolí. Ide nám dobre hundranie a nadávanie pri pive na všetko a všetkých. Tu skončíme a viac sa nás nič netýka. Bohužiaľ, vzory priťahujú. Aj pomýlené.

Nečudo, že mladí, ktorí tu roky žijú, ani len netušia, že v ich meste sú štyri parky. Niektorí nevedia ani o Mnešickom cintoríne, o tehelni, o kaštieli,...„Čože?! V tom parku bol kaštieľ?“ Naopak, park patril ku kaštieľu. A bol omnoho väčší, ako je dnes. Lenže kaštieľ pred 30-timi rokmi zbúrali. A park rozparcelovali. Vraj tak chceli ľudia z iného režimu. Mnohí z vás si matne spomínajú. Ale aj na tanečné zábavy tu, pod holým nebom. Pripomína ich vyasfaltovaný kruh v zadnej časti parku. Pri pohľade na zvyšky starého múru si predstavujem atmosféru, keď tu pulzoval život naplno.

Je to viac ako rok od doby, keď sme sa rozhodli zharmonizovať toto prostredie. Realizácia záchrany pozostatkov parku začala niekedy v máji 2002, projektom občianskeho združenia Genius loci.

Prostriedky sme chceli získať z grantu určeného na podobné aktivity. Vypálilo to inak. (Prednosť dostala iná zaujímavá aktivita spriateleného o. z. Brečtan „Pod našimi oknami“). Z neudelenia grantu sme boli samozrejme sklamaní. Mnešický park v nás však zostal ako neuzavretý kruh. Naďalej sme pokračovali ako nadšenci.

S vypracovávaním projektu obnovy parku bolo totiž spojených veľa zaujímavých činností. Zmapovali sme toto priestranstvo. Pátrali v histórii. Zmerali sme rozmery jednotlivých stromov. A našli skvelého človeka a zároveň profesionálneho odborníka, ktorému sa náš bláznivý nápad „Zachraňovať park“ veľmi páčil. Pani Evu, ktorá pre nás (tiež zdarma) vypracovala štúdiu 24 stromov hodných záchrany aj s vyčíslením ich spoločenskej hodnoty. Mimochodom, tá je v súčasnosti viac ako dva milióny korún!

Prečo vlastne o tom píšem? Zdá sa, že parku svitá na lepšie časy.

Na poslednej schôdzi mestského zastupiteľstva v júni tohto roku sa mi aj vďaka neutíchajúcej snahe zapálených jedincov sústredených okolo o. z. Genius loci a Brečtan podarilo ako nezávislému poslancovi presadiť uvoľnenie 100 000 korún z rozpočtu mesta na základné ošetrenie najvzácnejších drevín. Ošetrenie by sa malo uskutočniť do 30. septembra. Návrh zmluvy od víťaza výberového konania je už na MsÚ, všetko závisí len na pružnosti vedenia mesta.

Galériu stromov a mapky parku si môžete pozrieť na internetovej stránke www.geniusloci.region-nmnv.sk

- Tomáš Šarman -
10.09.2003

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet