ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Ako riešiť hrozbu vtáčej chrípky?

Ako riešiť hrozbu vtáčej chrípky?

Ako riešiť hrozbu vtáčej chrípky?

„Vláda musí zatrhnúť vtákom prelety. Nech si zostanú na juhu. Je potrebné povolať všetkých našich mužov, vojsko od Soči po Krym.“ – takto navrhol vyhlásiť vojnu sťahovavým operencom Vladimir Žirinovskij. Ozbrojení muži by mali podľa neho na jar čakať na vracajúce sa vtáky a zostreľovať ich počas letu.


   Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila, že vedci v Turecku zistili na vzorke vírusu vtáčej chrípky mutáciu jedného z génov. Londýnsky Národný inštitút pre medicínsky výskum nás však ubezpečuje, že to ešte neznamená šírenie vírusu z človeka na človeka. Podobné zmeny vírusu prebehli po vypuknutí choroby v roku 2003 aj v Hongkongu a vo Vietname.
   Turecko momentálne bojuje s prepuknutím vtáčej chrípky, ktorou sa nakazilo 15 osôb. Ide o najväčší počet infikovaných ľudí v jednej oblasti od konca roku 2004. Zdravotnícki predstavitelia sa obávajú, že môže zmutovať do formy ľahko prenosnej z človeka na človeka a vyvolať pandémiu s možnými miliónmi obetí.
   "Nikdy zvieracia choroba nepredstavovala také riziko pre ľudstvo, ako je to teraz. Neohrozuje len zdravie ľudí, ale môže zásadne poškodiť celosvetovú ekonomiku." - komisárka EÚ pre vonkajšie vzťahy Benita Ferrerová-Waldnerová. Európska únia pár dní pred konaním medzinárodnej darcovskej konferencie v Pekingu oznámila, že venuje sto miliónov dolárov na pomoc postihnutým krajinám sveta.
   Viac ako desaťtisíc ornitológov a ochrancov vtáctva v Európe, Ázii a severnej Afrike každý rok uprostred januára ráta počet vodných vtákov, ktoré sa z rozsiahlych oblastí severnej Európy a Ázie stiahli na svoje zimoviská. Ide o najväčšie ornitologické podujatie na Slovensku i v Európe – Medzinárodné sčítanie vodného vtáctva.
   Počas tohto víkendu viac ako dvesto dobrovoľníkov Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku, Ornitologického klubu pri Oravskom múzeu a ďalších organizácií bude prechádzať všetky najvýznamnejšie rieky a vodné nádrže s výskytom vodného vtáctva. Výsledky zo sčítania bude zbierať medzinárodný koordinačný tím organizácie Wetlands International v Holandsku. Pri „Medzinárodnom sčítaní vodného vtáctva“ sa v Európe pravidelne zráta viac ako dvadsať miliónov jedincov vodných vtákov.
   V tomto roku je veľmi dôležitou úlohou získavať čo najviac poznatkov o zdravotnom stave sťahovavého vtáctva a o riziku a mechanizmoch šírenia vtáčej chrípky. "Včasnosť je kľúčová pre odhalenie a nahlásenie prvých náznakov potenciálnej pandémie." - Hitoši Ošitani, konzultant WHO pre prenosné choroby. 12. 1. 2006 sa konala dvojdňová konferencia v Tokiu. Stretnutie sa sústredilo na potrebu, aby každá krajina vytvorila plán rýchlej reakcie pre odhalenie choroby, hlásenie možných problémov, distribúciu antivirálnych liekov a uvalenie karantény na infikované oblasti. Zdá sa, že zatiaľ je jediným riešením vypracovanie dobrého plánu pre prípad prepuknutia smrteľnej chrípky, pretože môže dať vedcom aspoň malý náskok pri vývoji vakcíny.
- redakcia -
15.01.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet