ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > V januári začne kampaň na podporu registrovaného partnerstva v SR

V januári začne kampaň na podporu registrovaného partnerstva v SR

Prvé lesbické združenie Museion získalo zo Slovensko-českého ženského fondu finančné prostriedky na podporu projektu petície za prijatie tzv. registrovaného partnerstva na Slovensku.


Cieľom projektu je kontinuálne získavanie spoločenskej a politickej podpory na prijatie Zákona o životnom partnerstve gejov a lesieb, presadenie jeho prijatia Národnou radou SR a jeho implementovanie tak do právneho poriadku SR ako aj do povedomia širokej verejnosti.

Projekt sa bude realizovať formou petície za prijatie návrhu Zákona o životnom partnerstve v NR SR a letným happeningom WHO IS WHO (Kto je kto?), na ktorom zbieranie podpisov pod petíciu vyvrcholí. Hana Fábry, koordinátorka projektu, v tejto súvislosti uviedla: "Na podporu podpísania petície oslovíme nielen tzv. obyčajných ľudí, ale aj autority spoločenského, kultúrneho a politického života, ktorých pozitívny prístup k téme životného partnerstva by následne mohol, ako predpokladáme, pozitívne ovplyvniť aj nerozhodnutú časť verejnosti."

Prijatie zákona, ktorý by spolužitie homosexuálnych dvojíc legalizoval, by mohol posunúť reálny život lesbickej a gejskej komunity do roviny rovnakých občianskych práv, akými disponuje majoritná spoločnosť, čo Museion považuje za mimoriadne dôležité aj z hľadiska antidiskriminačných snáh Slovenskej republiky v rámci Európskej únie. Zároveň podľa Hany Fábry existencia tohto právneho rámca kladne ovplyvní kvalitu života gejských a lesbických dvojíc – a zároveň sa môže stať odrazovým mostíkom pre majoritnú populáciu v snahe o pochopenie a akceptáciu tejto menšiny.

"Rozhodne by to bol pre všetkých občanov a občianky SR signál, že je pre štát dôležité, aby mali všetci jeho členovia v porovnateľných podmienkach porovnateľné práva a porovnateľné povinnosti," dodala Hana Fábry.

zdroj:www.lesba.sk
- -
16.01.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet