ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > SR vyčerpalo 13 % z eurofondov

SR vyčerpalo 13 % z eurofondov

SR vyčerpalo 13 % z eurofondov

Z necelých 44 miliárd korún, ktoré boli pre Slovensko vyčlenené od Európskej únie pre roky 2004 až 2006, sme vyčerpali necelých 6 miliard. Čo by sme však od vládnych predstaviteľov nečakali, je výrok Martina Urmaniča – hovorcu podpredsedu vlády pre európske záležitosti Pála Csákyho - „Sme absolútne pokojní.“


Podľa hovorcu ministerstva financií Petra Papanka je Slovensko v čerpaní eurofondov úspešné. Minister výstavby László Gyurovszky nás ukľudňuje: „Táto suma sa bude postupne zvyšovať.“, prípadne „Čerpanie peňazí nie je ohrozené, nemáme žiadne obavy.“
Žiadatelia sa sťažujú na to, že je proces veľmi pomalý a administratívne náročný. Problémom je aj preplácanie nákladov, ktoré mešká aj pol roka. Mimovládne organizácie (MVO) vyčítajú vláde jednostrannú orientáciu na ekonomický rast meraný rastom HDP. Orientácia na kvantitatívne stanovené makroekonomické ciele však podľa MVO môže byť pre Slovensko riziková a môže viesť k prehlbovaniu rozdielov medzi regiónmi.
Zástupcovia sedemnástich platforiem mimovládnych organizácií na protest proti takémuto vývoju začiatkom decembra 2005 pozastavili svoju účasť vo výboroch pre fondy EÚ. Znepokojenie nad situáciou s prípravou na čerpanie fondov EÚ vyjadrila aj Európska komisia, ktorú MVO o svojom bojkote informovali. Komisia považuje princíp partnerstva úradov, samospráv, mimovládnych organizácií a ďalších inštitúcií za dôležitý prvok európskej kohéznej politiky.
O postoji slovenských MVO informovali aj zahraničné médiá. „Koľko mimovládnych organizácií v Európe je pripravených nasledovať príklad Slovákov a vzdať sa svojho podielu na koláči v snahe o dosiahnutie transparentnosti a verejnej kontroly?“ pýta sa vo svojom januárovom vydaní britský politicko-satirický časopis Private Eye.
- redakcia -
17.01.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet