ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Nový protifajčiarsky zákon v ČR

Nový protifajčiarsky zákon v ČR

Nový protifajčiarsky zákon v ČR

V ČR fajčí približne 30 % populácie. Na následky fajčenia zomiera viac ľudí než na dopravné nehody, AIDS, vraždy a ostatné drogy dokopy. 18 000 občanov Českej republiky ročne zomrie vďaka fajčeniu tabaku. Je to približne 50 ľudí denne.


Naši susedia sa rozhodli pre riešenie tohto problému novým zákonom na ochranu nefajčiarov. Viedli ich k tomu alarmujúce skutočnosti: 50 % 15-ročných sú fajčiari. V „českých zemích“ sa začína fajčiť vo veku 12 až 13 rokov. Náklady na liečbu chorôb spôsobených fajčením sú vyššie než príjmy z daní za tabakové výrobky (tabaková cigareta obsahuje 5000 látok z čoho je 61 rakovinotvorných – pozn. redakcie).
Cesta k znižovaniu počtu fajčiarov je stále zvyšovanie ceny tabakových výrobkov a kvalitné zákony na ochranu nefajčiarov.
Podľa nového českého zákona sa od 1. 1 . 2006 sa nesmie fajčiť v reštauráciách a krčmách pokiaľ tam nie sú špeciálne miestnosti na to určené. Zákaz platí aj v štátnych budovách, vnútorných i vonkajších priestoroch škôl, výstavných a koncertných sálach, kinách a divadlách. Fajčiar, ktorý fajčí tam, kde je to zakázané (napr. zastávky autobusov) bude upozornený mestskou alebo štátnou políciou, ktorá mu môže uložiť pokutu 1000,- KČ.
V Českej republike sa tejto téme venuje stále viac mimovládnych organizácii a aktivistov. Jednou z protifajčiarskych aktivít je aj otvorený list prezidentovi, ktorého autorom je Martin Škapík – nezávislý analytik www.nekurte.cz. Týmto dopisom bola vyjadrená nespokojnosť s hlasovaním českých poslancov proti obmedzeniu tabakovej reklamy.
Zdá sa, že boj s fajčením tabaku bude pridávať na intenzite a rozsahu aj v strednej Európe. Môžeme sa teda tešiť na zvyšujúce ceny tabakových výrobkov a stále zaujímavejšie kampane.

Foto k článku: Albert Ortiz - Bude takto vyzerať Vaša posledná cigareta?

Bonus: protifajčiarsky spot "The daily life of a smoker" v češtine

- redakcia -
13.01.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet