ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > To povedali...

To povedali...

To povedali...

"Revoltujúca mládež, ako jediná z mála citlivých skupín spoločnosti, to vníma tak, že chce byť radšej úprimne bezcitná ako sentimentálne klamať. Naša záchrana sa zrodí u deviantov, v takýchto menšinových skupinách."
Gustáv Murín


LITERÁRNY TÝŽDENNÍK

"Vládnuce kruhy dali Ľ. Štúra pod policajný dozor, zbavili funkcie profesora, zakázali pre nežiaduci veľký vplyv na študentov prednášať na prešporskom lýceu, vyhostili ho z Bratislavy, z kultúrneho centra Slovákov na vidiek, do Modry, prečo? Lebo sa báli - báli sa neodškriepiteľnej pravdy, nároku slovanských národov na politické, sociálne, kultúrne práva, na spoločenskú spravodlivosť."
Mária Ivanová-Šalingová

"Prídu mladí, čistí, spláchnu červy, hlísty.
Hlas ľudu - hlas Boží už sa všade množí."
Štefan Moravčík

"Pomaly privykáme. Namiesto toho, aby sme bili na poplach, volali k zodpovednosti politikov, kompetentné inštitúcie, burcovali verejnosť. Aby sme hovorili o tom, ako sa u nás šíri nekultúrnosť, vulgárna primitívnosť, ako narastá - napríklad pôsobením médií - mentálne ohlupovanie a manipulácia obyvateľstva, ako strácame voči nim imunitu."
Etela Farkašová

"Dieťa už dostalo svoje prvé švajčiarske hodinky, prvý briliantový prsteň, prvé perlové náušnice, a od jedného lakomého príbuzného, ktorý sa nehanbí žgrlošiť ani na účet nevinného dieťaťa, aj svoju prvú rozprávkovú knižku."
Milan Kenda

KULTÚRA

"Priemerná reálna mzda dosahovala r. 2004 - 93,2 % úrovne r. 1989. Podľa iných prameňov bolo to len 91,6 %. Zároveň sa prehĺbila disparita v mzdách medzi občanmi a medzi regiónmi."
Mikuláš Sedlák

"POLITOLÓG - človek, ktorého neznalosť politiky tak bije do očí, že ho už nechceli počúvať ani kamaráti pri pive, a tak sa musel prepracovať do masmédií."
Ján Litecký - Švéda

"V 1990 predstavoval reálny HDP na obyvateľa Slovenska 57 % priemeru HDP vtedajšej EÚ. Dnes sme piatou najchudobnejšou krajinou EÚ s približne 52 percentami jej priemeru HDP."
Mikuláš Sedlák

"Až 70,1 % zamestnaných má hrubú mesačnú mzdu pod jej priemernú úroveň. V správe Európskej komisie o sociálnej ochrane sa uvádza, že na Slovensku je najvyššia relatívna chudoba spomedzi krajín EÚ, keď vyše pätiny (21 %) ľudí žije v nej."
Mikuláš Sedlák

EXTRA PLUS

"Napriek opakovaným skúsenostiam si verejnosť neuvedomuje, ako je v tzv. demokracii neustále cieľavedome manipulovaná. Nielen odvádzaním pozornosti najrôznejšou televíznou pseudozábavou, ale aj hysterickými a lživými kampaňami."
Peter Bielik

"Zabávač sa ani v tomto prípade necíti vinný. Prezident Tiso dostal bez milosti povraz, upletený z čechoslovakistického šovinizmu, hoci zachránil tisíce židov pred istou smrťou. A predsa je vinný ?!"
Andrej Mišanek

"Napriek deklaráciám zo strany ministra spravodlivosti a ministra vnútra sa na Slovensku stále trestá za názor, ale - a to podčiarkujem - iba za názor, ktorý nie je politicky korektný." Martin Píry

"Slovensko odviedlo do fondov EÚ za prvých 8 mesiacov tohto roku takmer 10 miliárd Sk a za prvých 10 mesiacov vyčerpalo necelé 2 miliardy."
...A.M.Húska

SLOV. NÁRODNÉ NOVINY

"Len na Ukrajine sa straty spôsobené komunistickým režimom odhadujú na 30 miliónov ľudí. Z toho asi polovica bola spôsobená hladomormi, najmä komunistami umelo vyvolaným hladomorom v r. 1933. Ten samotný si vyžiadal viac obetí ako neustále pripomínaná nacistická genocída Židov."
Peter Bielik

Národ
"Jeho hrdosť upadla, nasaďte mu zubadlá."
Vojto Haring

Mediálna hviezda
"Nohy ako z alabastru, boky, pupok, prsia, tvár ! Boh ju stvoril takú krásnu, že do hlavy materiál neostal."
Ondrej Nagaj

"Konečne by sme mali začať sledovať, na čo, ako a kde sa vynakladá tých pár korún, ktoré sú určené na kultúru. V minulých rokoch (konkrétne 2002) to bolo 1691 Sk na rok a obyvateľ v okrese Dunajská Streda, 4 (!) Sk na rok a obyvateľa v okrese Prešov."
Sidónia Bieliková

SLOVENSKÉ POHĽADY

"Mnohí umelci, spisovatelia a básnici, ktorí bývali vždy hlboko a ďaleko vidiaci, plazia sa v suteréne a chcú chytiť módnu vlnu slávy, popularity a zisku písačkami "sexu po slovensky", či rovno pornografiou, pomáhajú rozleptávať zvyšky základov života lásky, manželstva, rodiny, výchovy detí, ale spoločenského a kultúrneho života národa. A tak sa vzďaľujeme od hĺbky, posvätna, tajomstva a ľudskosti Vianoc."
Kardinál Ján Chryzostom Korec

"Vyplatilo sa hrať na "svetoobčana". Lebo, akíže svetoobčania to boli? Nádherným príkladom je náš dobre známy Častuškár. Len čo odhodil stranícku legitimáciu, už mal všetku demokraciu v malíčku - a začal ju priam vyučovať?! Jednou z bizarností tej doby je aj fakt, že sa takáto kreatúra dostala do PEN klubu. Pozval ho tam jeho kamarát Macko uško." Gustáv Murín

"Nijaká doba nebola poznačená takou mierou odľudštenia, zla a zločinu a toľkými hroznými vojnami ako prežité 20. a začaté 21. storočie. Veci života sa moderným ľuďom vymkli z rúk a ich hrdý výdobytok - veda a technika sa stali krutým bičom národov a sveta."
Kardinál Ján Chryzostom Korec

DIMENZIE

Negatívne emócie, ktoré v nás plodí táto doba a tento svet, ubližujú našej duši. Zožerú nám zo zdravia a pokoja v živote. Nepozerajme reality, na politiku pozerajme z nadhľadu a tešme sa z prírody, kníh, z maličkosti života."
Karin Kirinovičová

"Položme si otázku, sú Slováci ešte Slovania a čo tvorí ich národnú kultúru? Nie sme už viac hamburgerovými a prekečupovanými Američanmi?"
Róbert Matejovič

"Mechanizmus rastu amerického blahobytu je postavený na emisii ohromného množstva dolárov nekrytých reálnou hodnotou. Za hranicami USA je v obrate okolo 300 mld prakticky ničím nekrytých peňazí."
Server PRAVAYA

"Po roku 1998. Pod heslami "chceme zmenu" sa architekti a propagátori novej filozofie takzvaného moderného občana pustili do radikálneho vymývania mozgov."
Róbert Matejovič

Zdroj: www.prop.sk

- -
17.01.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet