ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Reportáž z prednášky na tému antifašizmus

Reportáž z prednášky na tému antifašizmus

Reportáž z prednášky na tému antifašizmus

Dňa 13.01.2006 som sa zúčastnil prednášky, organizovanej PRIAMOV AKCIOU, v trienčianskom klube Lúč, na tému antifašizmus, spojenú s následným koncertom. Takže tu je reportík z tejto akcie.


Samotná prednáška bola rozdelená na tri časti , ktoré vždy prednášal iní prednášajúci. Prvá časť sa týkala vzniku fašizmu ,druhá opisovala aktuálnu situáciu s fašizmom a nacizmom v súčasnosti a záverečná časť pojednávala o pripravovanom proti extrémistickom zákone a jeho negatívnom dopade na spoločnosť.


1.)Vznik a história fašizmu:
Pojem fašizmus má svoj základ v latinskom slove fasces, v preklade zväzok, predstavujúci spiatosť prútov (www.symboly.mysteria.cz/Symboly/Fasces.htm), čo v politickom zmysle znamená súdržnosť a z toho vyplievajúcu silu.Za jeho zakladateľa je považovaný taliansky politik Benito Mussolini. Hlavnými znakmi fašizmu, boli uprednosťovanie národa pred akýmikoľvek individuálnymi potrebami jednotlivca, tzv. korporativizmus čo znamená silne centralizovanú vládu a to, že v čele každej inštitúcie musel stáť fašista. A v neposlednom rade obsahoval aj prvok silného vodcu. Mussolini bol pôvodne zarytý socialista, ale jeho prerod nastal v čase keď, si uvedomil ako ľahko sa dá manipulovať z obyčajnými ľuďmi, populistickými rečami o národe. V tej dobe (1922-1939?) ešte fašismus neobsahoval žiadne prvky antisemitizmu t.j. nenávisť k židovskému obyvateľstvu a veľa židovských občanov zastávalo vplyvné pozície v tedajšom fašistickom režime. Prvok rasizmu a antisemitizmu sa do tohto režimu dostal až po jeho fúzii s nacizmom. Nástup Mussoliniho k moci prebiehal presne podľa charakteristického fašistického scenára ,keď do každej inštitúcie dosadzoval človeka lojálneho k jeho režimu. Fašizmus sa následne rozšíril aj do iných časti Európy. V Poľsku to bol polo fašistický režim pod vedením maršála Pilsudského, v rakúsku to bol režim na čele s Engelbertom Dollfussom, v Maďarsku stál na čele Mikuláš Horthy ,v Grécku to bol plukovník Joannis Metaxas ,v Bulharsku kráľ Boris III ,v Španielsku generál Francisco Franco a v portugalsku generál Antonio de Oliveira Salazar, kde tento režim pretrval až do roku 1974 a mimo iné v roku 1949 bolo Portugalsko jedným zo zakladajúcich štátov N.A.T.O.

2.) Situácia dnes, ako sa máme brániť: Zdalo by sa, že fašizmus bol porazený v druhej svetovej vojne. No toto tvrdenie sa ani z ďaleka nepribližuje k pravde. Fašisti už síce nemajú moc aká im náležala počas najväčšieho rozmachu tejto ideológie, ale fašistické strany , organizácie a pouličné “gangy“ zhliadajúce sa najmä v naciskinheadskej subkultúre nám strpčujú život dodnes. Na Slovensku majú prívrženci tejto ideológie na svedomí zločiny aj toho najťažšieho kalibru ako napr. vraždu Anastázie Balážovej, rómskej matky tuším piatich detí alebo nedávnu vraždu 21 ročného Daniela Tupého. Každodenným terorom však trpí mnoho z nás a sú terčmi fyzických útokov, či už je to pre príslušnosť k inému etniku, farbe pleti, trochu inému účesu(tu sa prejavuje úbohosť dnešných fašistov/nacistov asi najviditeľnejšie).Podnetom k útoku môže byť aj príslušnosť k nejakej subkultúre(veľmi časté sú napr. útoky na ľudí hlásiacich sa k punkovej subkultúre) alebo angažovanosť v nejakej forme antifašizmu. Často sa však zdá, že obeťou útoku môže byť prakticky ktokoľvek. Raz darmo. Dementná ideológia si hľadá dementných vykonávateľov. Fašistické myšlienky sa nás pokúšajú atakovať aj na politickej úrovni formou svojich politických spolkov. Nakoľko je na Slovensku trestná propagácia fašizmu, tak tieto strany si dávajú pozor na svoj slovník a snažia sa svoju nenávisť propagovať nie až tak otvorene, aby nemali problém zo zákonom čo by mohlo viesť až k zrušeniu a následnému ukončeniu činnosti. V tejto súvislosti je hádam najznámejšia Slovenská pospolitosť a jej vodca M.Kotleba, na ktorých bolo podané aj trestné oznámenie. Na prednáške bol načrtnutý koncept tzv. “neoficiálneho antifašizmu“(tak ho nazval aj sám prednášajúci ),ktorého asi naj charakteristickou ale aj najkontroverznejšou črtou je nespolupráca z políciou(na rozdiel od združenia Ľudia proti rasizmu).Po dlhšej úvahe som sa rozhodol dať sem linky na stránky zaoberajúce sa touto tematikou, nakoľko je táto téma veľmi rozsiahla a zaslúži si viac priestoru, preto uvediem len pár oporných bodov tohto spôsobu antifašistického odporu, ktorý sa v niektorých prípadoch aj zhoduje s tým “oficiálnym“. Je to vylepovanie rôznych nálepiek a plagátov s antifašistickou tematikou ,organizovanie prednášok resp. kultúrnych akcií a v neposlednom rade fyzická a názorová konfrontácia fašistických spolkov alebo jednotlivcov napr. pri ich verejných vystúpeniach.

3.)Koncepcia boja proti extrémizmu z dielne Ministerstva Vnútra :Tak za týmto hrôzostrašným názvom sa neskrýva nič iné, ako urputnú snaha Slovenskej vlády vysporiadať sa z rôznymi prejavmi “extrémizmu“. Ale pozor!!! Tento pojem v podaní našich politikov zahrňuje veľmi širokú škálu, ktorá často obsahuje až absurdné definície toho, kto vlastne za extrémistu bude považovaný. Medzi extrémistami sa po prejdení tohto návrhu v parlamente ocitajú mimo neonacistov aj napr.“ radikálny ekológovia“, čo je ťažko definovateľný pojem ,ktorý ako sa zdá sa, vláda upraví a aplikuje na každú eko-organizáciu, ktorá bude angažovaná v projektoch, ktoré nebudú vláde práve po vôli. Najnovšie sa vyskytli správy o záujme proti extrémistického oddelenia v lesoochranárskom zoskupení VLK (www.wolf.sk). Ďalej návrh obsahuje a medzi extrémistov zaraďuje Anarchistov, keď pojmu anarchizmus, ako politickému smeru, je na západe v akademických kruhoch venovaná pozornosť ako serióznemu politickému smeru(samozrejme vo veľkej politike tomu tak nie. Hold, vrcholový politici nie sú akademici, o čom nás dennodenne presviedčajú).Tento návrh zahrnuje pod pojmom extrémista aj antifašistov v dokumente z názvom A.F.A alebo antifa. Slovami jedného Britského antifašistu “Za druhej svetovej vojny ľudia za svoj antifašizmus dostávali vyznamenania, dnes budú za to zatváraný do väzenia.“ No a ako perlička na tomto návrhu pôsobí zaradenie príslušníkov hnutia PUNK medzi extrémistov. Som zvedavý ako tento pojem zadefinujú naši politici a kto všetko vlastne bude spĺňať kritéria nebezpečného extrémistického punkera. Možno sa aspoň teraz všetci punkery dozvedia čo to vlastne ten punk znamená. Podtrhnuté a sčítané, nie je tento návrh nič iné, len ďalší útok na naše práva a slobodu a pokus o kriminalizáciu všetkých ľudí nesúhlasiacich a vystupujúcich proti momentálnemu spoločenskému a politickému systému. V duchu navrhovaného konceptu nás polícia slovenskej republiky, medzi koncom prednášky a začiatkom koncertu, poctila svojou návštevou v počte dvoch kusov svojich príslušníkov, ktorý vstúpili priamo do klubu a v zapätí zase zmizli. Vonku im však asistovali dve plné policajné dodávky pripravené na zásah, ku ktorému naštastie nedošlo.

Potom nasledoval koncert v podaní kapiel DIES IRAE,ŽELEZNÁ KOLÓNA a ILÚZIA na ktorom sme sa všetci dobre zabavili.

Súvisiace linky:
Priama akciawww.priamaakcia.sk
Atifašismus - www.antifa.cz , www.fsa.anarchismus.org,
Základný koncept revolučného(“neoficiálneho“) antifašismu http://fsa.anarchismus.org/down/rtf/proc_revolucni_antifasismus.rtf

- F-ko -
21.01.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet