ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2003 > > Investícia s návratnosťou 1077 rokov a čarovná moc infozákona

Investícia s návratnosťou 1077 rokov a čarovná moc infozákona

Prečo je infozákon tŕňom v oku mnohým verejným inštitúciám, ktoré nechcú, aby im občania zasahovali do rozhodovania a akú zázračnú silu má, nielen pre získavanie informácií, ale aj ako pôsobí na reálne konanie úradníkov, dokazuje prípad z Nového Mesta nad Váhom.


Príbeh začal v neskorom volebnom lete v roku 2002, kedy občianske združenie Brečtan s podporou environmentálnych právnikov vyvinulo rozsiahle aktivity týkajúce sa plánovanej výstavby parkoviska pre 53 áut pri Dome štátnej správy v Novom Meste nad Váhom s rozpočtom vyše 2,9 mil Sk. Aktivisti združenia požadovali nezaberať zelenú plochu v časti mesta chudobnej na zeleň, navrhovali upraviť pre parkovanie existujúce pevné plochy na chodníku a využiť pozdĺžne stánie popri dvoch jednosmerných dvojprúdových cestách. Chceli, aby sa pred vynaložením veľkej čiastky z mestského rozpočtu posúdila súčasná kapacita a celková potreba parkovacích miest pre širšie centrum mesta a až potom sa navrhovali a stavali ďalšie parkoviská. Brečtan namietal aj nesúlad s územným plánom a neefektívne vynaloženie financií, dokonca zastupiteľstvom schválené až ex post po podpísaní zmluvy s dodávateľom.

Členovia Brečtanu zažili zaujímavé situácie nielen s úradníkmi okresu, ale aj s niektorými poslancami mestského zastupiteľstva. Kuriózne bolo, že keď chcel aktivista Brečtanu vystúpiť na zastupiteľstve k schvaľovaniu zmeny rozpočtu k tomuto bodu, bol prvý a zatiaľ jediný, ktorému poslanci neudelili slovo pri rokovaní o tomto bode, ale až nakoniec, keď predložené schválili. Dokonca, keď vystúpil až na konci rokovania, časť z nich demonštratívne opustila rokovanie. Bolo to niečo na spôsob vyjadrenia nesúhlasu s rečníkom v parlamente, ktoré vidíme v televízii.

Asi chceli aktivisti priveľa, keď sa snažili, aby sa návrh pred stavebným konaním prejednal aspoň v komisii životného prostredia. Argumenty proti prejednaniu mali väčšiu váhu. Stavba bola urgentná; nemohla počkať ani chvíľu, aby prebehla korektná diskusia, a zmluva s dodávateľom musela byť podpísaná už v septembri 2002.

Parkovisko sa teda postavilo, v máji 2003 skolaudovalo a funguje. (?) Brečtan neuspel, ani so snahou o účastníctvo v prvých fázach konania a pri odvolaní, v mimoodvolacom konaní, pri preskúmaní prokurátorom, ani pri snahe presvedčiť úradníkov, predstaviteľov mesta a poslancov.

Boli argumenty "pre" presvedčivejšie? Ako to nakoniec dopadlo? Skutočne bolo toto parkovisko potrebné?

Ak to chceme vedieť, pozrime sa na situáciu o rok po začatí celej akcie. Parkovisko s parkovacími hodinami stojí (či leží). Medzi dvoma jednosmernými dvojprúdovými cestami s panelákmi po okrajoch, pred 3 výškovými budovami dnešného okresného úradu zmizla plocha približne 1700 m2 trávnatej plochy. Autá v pracovné dni aj cez víkendy parkujú pozdĺžne popri oboch jednosmerných dvojprúdových komunikáciách a využívajú aj chodník. Priam akoby sa držali návrhu, ktorý uvádzal Brečtan. Na parkovisku podľa denných pozorovaní zaznamenaných aktivistami, ktorí majú parkovisko pod oknami, stojí jedno, dve autá.

Ako je skutočne parkovisko využité a akú bude mať "návratnosť" hovoria aj čísla - odpoveď na žiadosť o informácie podľa infozákona z mestského úradu: za parkovanie od doby kolaudácie do podania žiadosti o informácie, teda za 133 dní, bolo vybraných 981 Sk (!), pričom sadzba parkovného je 5,- Sk/hod.

Na prvý pohľad málo peňazí vybraných, veľa investovaných a slabé využitie. Ak to prerátame, tak priemerne sa za celé parkovisko vyberie za jeden deň 7,37 Sk a všetko, čo tam parkuje počas jedného dňa, je jedno auto, ktoré tam stojí cca 1 a pol hodiny. Ak si zhruba odhadneme návratnosť stavby pri takomto "využití" dostaneme sa k dobe 1077 rokov.

Nekomentujeme, či je to veselé či smutné. Mrzí nás, že sme nedokázali ani intenzívnym úsilím, zapojením všetkých možných úradov, poslancov a kvalifikovanými právnymi krokmi zabrániť zničeniu zelene, kde mohla byť napríklad na ceste zo stanice do mesta či na úrad malá oddychová zelená plocha. Vynaložili sa mestské peniaze, ktoré sa mohli použiť inde a mestu sa nijako nevrátia. Čo je smutné, nevyužili sa existujúce lacnejšie možnosti a ani návrhy aktívnych ľudí, naopak, tie sa považovali za zasahovanie neznalých a nekompetentných do práce znalých a kompetentných.

Týždeň po získaní informácií podľa infozákona o finančných parametroch parkoviska parkovacie hodiny odmontovali. Nebude sa vyberať, nebudú žiadne finančné prepočty a informácie. Kde nie sú čísla, nie je argument alebo: Aj takáto je čarovná moc infozákona!

- Dana Kašparová -
26.11.2003

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet