ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Efektívnosť využívania energie v Európe: „Každý zmeškaný deň je chybou.“

Efektívnosť využívania energie v Európe: „Každý zmeškaný deň je chybou.“

Efektívnosť využívania energie v Európe: „Každý zmeškaný deň je chybou.“

Práve tak znelo nekompromisné vyhlásenie komisára pre energetiku Andrisa Piebalgsa, prednesené na stretnutí Výboru EP pre energetiku s partnermi z národných parlamentov v dňoch 24. – 25. januára. Keďže Európa čelí dôsledkom klimatických zmien, vysokým cenám ropy ťaženej v nestabilných štátoch a pokračujúcej „plynovej vojne“ medzi Ruskom a jeho susedmi, efektívnejšie využívanie energie a lepšia koordinácia Európy k vlastným energetickým potrebám sú teraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.


V roku 2030 bude Európa dovážať 90 % ropy a 80 % plynu, a to väčšinou z nestabilných regiónov, ako je napríklad Stredný Východ. Nedávne prerušenie dodávok z Ruska, jeho spory s okolitými štátmi a narastajúce napätie vo vzťahu k Iránu len prehlbujú existujúce obavy. V úvode rozpravy predseda Parlamentu Josep Borrell povedal, že tieto okolnosti „poukázali na zraniteľnosť Európy vo svete, v ktorom sa bude s energiou čoraz častejšie narábať ako so zbraňou“.
 
Pri efektívnom využívaní energie môže zohrať významnú úlohu technológia
 
Dobrou správou je, že zásoby ropy a plynu nie sú len geopolitickou záležitosťou – aj obyčajní ľudia sa totiž môžu každý deň významnou mierou podieľať na šetrení energie. V európskych budovách sa minie približne 40 % z celkovej energie spotrebovanej v rámci EÚ – dve tretiny z toho spotrebujú domácnosti. Len používanie úsporných žiaroviek, ktoré spotrebujú päťkrát menej elektriny ako klasické, by bolo značným krokom vpred. Odhaduje sa napríklad, že 10 % z celkového množstva energie spotrebovanej v domácnostiach v EÚ majú na svedomí elektrické spotrebiče, ako sú televízory alebo videá, ktoré nechávame zapnuté v „pohotovostnom režime“. Navyše, ako poznamenal Andrew Warren z „Euro ACE“, mimovládnej organizácie pôsobiacej v sektore stavebníctva, „už existuje“ praktická a overená technológia, ktorá pomáha znižovať účty za vykurovanie.
 
Význam technológie pre efektívnejšie využívanie energie vysvetlil španielsky poslanec EP z Skupiny Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a Európskych demokratov Alejo Vidal-Quadras – spravodajca Výboru pre energetiku k tejto téme. Zdôraznil, že technológia ponúka veľa možností, ako sa možno účinnejšie vysporiadať s klimatickými zmenami – hoci zaujal kritický postoj k snahám obmedziť v rámci nového rozpočtu únie  na roky 2007 – 2013 investície EÚ do tejto oblasti. Návrh jeho správy o efektívnom využívaní energie si môžete preštudovať, ak kliknete na odkaz uvedený na konci.
 
Začiatkom januára vstúpila do platnosti nová európska legislatíva, ktorá sa týka  „Energetickej prevádzky budov“. Zavádza jednotnú metódu kalkulácie energetickej prevádzky všetkých budov v rámci EÚ, stanovuje minimálne normy efektívneho využívania energie a zavádza systém certifikácie budov, vďaka ktorému budú môcť ľudia zistiť, koľko energie ich domácnosť spotrebuje. V decembri minulého roku prijali členské štáty EÚ plány na efektívnejšie využívanie energie, ktorých cieľom je znížiť množstvo energie dodávanej koncovým spotrebiteľom.
 
Približne 70 % ropy sa v EÚ spotrebuje v doprave, pričom automobily spotrebujú polovicu z tohto množstva. Využívanie paliva  sa však podstatne zefektívnilo vďaka dobrovoľnej dohode o znížení spotreby paliva, ktorá bola uzavretá s automobilovým sektorom – v rokoch 2008 – 2009 spotrebujú automobily o 25 % menej pohonných hmôt ako v roku 1998. Avšak kvôli narastajúcemu počtu vozidiel, ich vyššiemu výkonu a častejšiemu používaniu sa stav  v konečnom dôsledku zrejme nezlepší a za účelom vyššej efektivity bude pravdepodobne potrebné prijať iné opatrenia (napríklad zaviesť daň za palivo).
 
Budúcnosť v obnoviteľných zdrojoch energie?
 
Je zrejmé, že význam obnoviteľných zdrojov energie bude stále narastať. V roku 2010 bude 12 % európskej energie pochádzať z obnoviteľných zdrojov, napríklad z vetra alebo slnka. EÚ v súčasnosti produkuje tri štvrtiny svetovej veternej energie. Pre rozvoj tohto odvetvia však ešte treba veľa urobiť a predseda Borrell vyzval aj na „skutočnú verejnú diskusiu“ o tejto problematike. Uviedol, že je absurdné, keď dnes severské štáty EÚ vyrábajú viac slnečnej energie ako južné – čo je skutočne dôkazom toho, že v tomto odvetví je potrebné veľa zlepšovať.

 Zdroj: www.europarl.eu
- redakcia -
27.01.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet