ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Voda je drahšia

Voda je drahšia

Voda je drahšia

TVS a.s. (Trenčianska vodohospodárska spoločnosť) od 1.januára zvýšila ceny vodného a stočného. Meter kubický pitnej vody stojí 26,90 Sk (12% zvýšenie pre všetkých odberateľov).


Aj za odvod odpadovej vody budú platiť všetci odberatelia rovnako, a to 22,58 SK za m3.
Zrušením krížových dotácií a zvýšenie poplatku za vypúšťanie odpadových vôd sa cena vodného a stočného zvýšila pre domácnosti o 23% a ostatných odberateľov o 6%.
Pre štvorčlennú domácnosť ide o zvýšenie poplatku za vodné a stočné zhruba o 130 Sk mesačne. Toto zvýšenie by malo mať za následok, okrem iného, aj zlepšenie hospodárenia s vodou. 133 litrov bola priemerná denná spotreba v minulých rokoch, po zrušení dotácií by mala spotreba na obyvateľa klesnúť na 90 litrov za deň.
TVS, a.s. je prevádzkovateľom vodárenských služieb v okresoch Trenčín a Nové Mesto nad Váhom, služby spoločnosti slúžia cca 150 000 obyvateľom. Vlastníkom väčšiny vodárenskej infraštruktúry (700 km vodovodov a bezmála 250 km kanalizácie) v 53 mestách a obciach sú Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
- redakcia -
28.01.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet