ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Začal sa rok Psa

Začal sa rok Psa

Začal sa rok Psa

Dnes 23:00 sa podľa čínskeho kalendára začína rok Psa. Jeho vláda bude do 17. februára 2007. Práve začínajúci sa rok je rokom ohnivého alebo červeného psa. Tento živel z neho robí krutého a nekompromisného voči útočníkom – hovorí sa, že ohnivý pes hryzie tak silno ako breše. Čo nás teda čaká?


Rok Psa paradoxne prináša šťastie i rozdielnosť názorov. Ako záštita a ochranca domova by mal vniesť harmóniu do rodinného života. Posilní vlastenecké cítenie a neochvejnú vernosť každej veci, ktorú sa rozhodne podporovať.
Dá sa očakávať, že jeho nezlomná sila vôle a prísny zmysel pre spravodlivosť povedú k závažným konfrontáciám, v ktorých slabšia strana získa vrch. V tomto roku budú vypočuté rozporné postoje a uskutočnia sa efektívne, možno nekonvenčné zmeny. Vznešený vplyv Psa obhajuje rovnosť a slobodu.
V našich názoroch sa prejaví viac idealizmu na úkor materializmu. Dá sa predpokladať, že v nasledujúcich viac než 365 dní bude priať charitatívnej činnosti a iným záslužným projektom. Ľudia poľavia v naháňaní sa za všemocnými peniazmi a budú hĺbavejší než po iné roky. Je to najvhodnejší čas na prehodnotenie svojho rebríčka hodnôt. Každý by sa mal vydať na križiacku výpravu za hodnoty sršiace zo srdca.
Keďže nezvykneme spochybňovať autoritu tohto zvieraťa odhodlaného zabezpečiť pokoj, mal by priniesť stabilitu. Rozhodné a pevné odhodlanie Psa vyvolá rozbroje, prevraty a vzbury každého druhu, no jeho zdravý úsudok a veľkorysosť by mali všetko opäť urovnať. Obetavosť psov nás naladí na väčšiu šľachetnosť, než akú normálne prejavujeme.
V roku Psa ľudia zatúžia po väčšom uvoľnení a oddychu, lebo cynický Pes nám ustavične zavaľuje myseľ starosťami. I to je možné, že vždy pozorný pohľad tejto šelmy bude hlavnou silou, ktorá nasledujúcemu obdobiu zaručí pokoj.
Napriek pocitu neistoty by sme nemali mať dôvod plašiť sa. Môžeme sa venovať svojim záležitostiam ako inokedy, veď Pes je dokonalý strážca. Tento rok nám prepožičia statočnosť a našim činom dobrý úmysel. Kým sa budeme držať spravodlivosti, nemáme sa čoho báť.

Poznámka redakcie – čínsky lunárny kalendár je najdlhší chronologický záznam v dejinách, začína sa rokom 2637 pred našim letopočtom.
- redakcia -
28.01.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet