ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2003 > > Nespaľujme odpad doma a nekúrme ním

Nespaľujme odpad doma a nekúrme ním

Čoraz častejšie mnohí z nás registrujú štipľavý zápach či dym, ktorý sa kúdolí z niektorých komínov alebo záhrad, a vie nám riadne znepríjemniť život. Je to hlavne dôsledok spaľovania odpadu, ktorý do kotlov a na ohnisko vôbec nepatrí.


Pri spaľovaní odpadu v kachliach alebo na ohnisku vzniká veľa nebezpečných škodlivín, ktoré potom vdychujeme, a tým nevedomky ohrozujeme zdravie sebe, svojim deťom a všetkým ostatným ľuďom. Sú to tie nežiadúce dioxíny, fenoly, kyanidy, čpavok a látky, ktoré nepríjemne zapáchajú, dráždia sliznicu horných dýchacích ciest, spôsobujú bolesti hlavy, alebo pôsobia ako nervový jed a mnohé z nich majú rakovinotvorný účinok, čo je vedecky dokázané.

Pretože je veľa vecí, hlavne odpadu, ktoré do kotlov, kachieľ a na ohniská nepatria, priblížim vám stručne len tie najčastejšie.

PLASTY. Sú obohatené rôznymi látkami, ktoré často obsahujú ťažké kovy – najmä kadmium a zinok. Pri spaľovaní sa škodliviny uvoľňujú do ovzdušia a pri nedokonalom horení plastov vzniká jedovatý oxid uhoľnatý-CO, ktorý môže spôsobiť zadusenie. Ďalším nebezpečenstvom je únik ftalátov, ktoré majú schopnosť hromadenia sa v ľudskom tele.

NAJHORŠIE JE PVC. I dokonalé spaľovanie PVC pri vysokých teplotách v spaľovniach sa považuje za veľmi škodlivé. Horením PVC vzniká veľké množstvo kyseliny chlórovodíkovej – HCl, ktorá silne dráždi horné dýchacie cesty. Pri spaľovaní doma uniká do komína taktiež monomer PVC – u>vinylchlorid, ktorý je jedovatý s rakovinotvorným účinkom a tiež karcinogénne dioxíny. Uvoľňuje sa i plynný chlór, prípadne fosgén, látky ktoré sa používali v minulosti ako bojové plyny. Z PVC sa vyrábajú novodurové trubky, podlahové krytiny, pláštenky, obrusy, hadice, obaly, atď.

GUMA. Pálením gumy vznikajú oxidy síry, dráždiace dýchacie cesty, sadze a taktiež karcinogénne látky. Taktiež nebezpečné sú i splodiny vznikajúce pri horení umelých textílií.

ORGANICKÝ ODPAD – Spadnuté lístie, trávu vidíme spaľovať najviac na jar a v jesennom období, kedy je cítiť dusivý dym stúpajúci zo záhrad. Tento dym obsahuje hlavne oxid uhoľnatý – CO, uhľovodíky a dechtové látky. Pálením organického odpadu doslova púšťame do vzduchu hnojivo a meníme ho na škodlivé plyny. Pritom obyčajný kompost nás môže zbaviť nielen lístia, ale aj kuchynského odpadu.

Čo k tomu dodať? Zamyslime sa nad danou skutočnosťou. Ak doma priložíme do kotla kúsok plastu, starú drevotriesku, polystyrén, gumu, oblečenie z umelých vlákien, teraz už vieme, že to čo vychádza z nášho komína, nie je len obyčajný dym. Keďže máme v našej obci možnosť triedenia odpadu, zbavíme sa ho a nepripravíme svojich blízkych, či seba o zdravie, a tým uľavíme našej prírode.

- Ing. Gabriela Dedíková, OZ Brečtan -
05.12.2003

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet