ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Novomestský skatepark: alebo aká je pravda.

Novomestský skatepark: alebo aká je pravda.

Trvalo dlhú dobu, kým konečne v roku 2001 naše mesto uvoľnilo financie na výstavbu už dlho sľúbeného skateparku. A dnes?


Po takmer piatich rokoch bez investovania akýchkoľvek financií je toto pre mnohých obľúbené športovisko v dezolátnom stave.
Povrch prekážok je zodraný a na niektorých miestach sú v ňom dokonca aj diery, čo môže viesť k nebezpečným zraneniam pri jazdení. Povrch (betónová plocha v areáli skateparku) je takisto veľmi nekvalitný a absolútne nevhodný na jazdenie, pretože v dôsledku práve takéhoto povrchu vznikajú rôzne zranenia, nadmerné opotrebenie skateboardov a veľký hluk, ktorý spôsobuje jazdenie na takomto povrchu.
No i napriek týmto nepriaznivým skutočnostiam je o extrémne športy v našom meste veľký záujem čo dokazuje časté jazdenie skaterov i umiestnenie jedného z "našich" najmladších jazdcov vo finálovej desiatke na prestížnych slovenských pretekoch v minulej sezóne.
Ako ďalší z dôkazov o tom, že je o tento šport naozaj reálny záujem je snaha majiteľa miestneho skateshopu PARK 77, ktorý "našim" skaterom vyšiel v ústrety a okrem iného ponúkol i priestory na zimné jazdenie, nakoľko je na našej "rovnobežke" jazdenie na skateboarde počas zimy nemožné!!!
A touto cestou by som sa mu chcel v mene všetkých nadšencov skateboardingu poďakovať.
Nakoniec zostáva už iba jedna dôležitá otázka: ako to bude ďalej...?!

- Martin Solovic -
06.02.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet