ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2002 > > Návrat ako krok vpred!

Návrat ako krok vpred!

Niekedy koncom tohto leta som sa s kamarátom rozprával na tému integrácia do EU a NATO. Z tejto debaty sa mi vryl do mysle jeden výrok: „Predstav si, že za 20 alebo 30 rokov sa dočítaš v nejakej encyklopédii, že na území Európy kedysi žili Kelti, Huni, Slovania, ...“


Málokto z nás si uvedomuje jednoduchú a pomerne rýchlu realizáciu tohto výroku (veď čo sú dve desiatky rokov v dnešnom zhone). Je hrozné, ako nám súčasné zriadenie sveta (aspoň toho euro-amerického) vymýva mozgy. Náš reálny svet sa pomaly, ale iste pretvára v „MATRIX“ (symbol, prevzatý z rovnomenného filmu, kde plnohodnotný život bol nahradený chladným neosobným kalkulom strojovej mašinérie bitov) a ten z nás chce mať neoriginálne, šablónovité kusy ľudského stáda.

Postupne sa z nás stávajú stroje, ktoré sa ráno zobudia, vypijú horúcu kávu, zapália si prvú cigaretu, (niektorí si k nej dajú prvú dennú dávku liekov) a takto neprirodzene chemicky doplnení odvezú rýchlo svoje deti do jaslí, škôlok alebo škôl. Potom sa ponáhľame na pracovisko (či už je to kancelária s počítačom alebo výrobná hala so strojom, kde zaparkujeme na 8 hodín). V práci stihneme vstrebať do seba nejaké „úplne prirodzené prírodné“ nápoje akými sú napríklad Coca cola, Pepsi či Fanta. Nakŕmime sa opäť dajakou „ zaručene prírodnou“ stravou vo forme „sáčkovej polievky, alebo inej formy instantného výrobku (čoskoro pre nás vymyslia benzín alebo naftu!).

Z práce rýchlo bežíme nakúpiť do niektorého zo supermarketov, ktoré z nás agresívnou reklamou „vycucnú“ čo najviac z almužny, ktorú nám milostivo dá MATRIX za našu obetovanú energiu. Ak deti ešte nezvládajú prísť sami domov, utekáme si ich vyzdvihnúť do jedného z už uvedených odkladacích zariadení.

Potom rýchlo poupratovať, „nahltať sa“, a predovšetkým nezmeškať niektorý z množstva „hodnotných“ TV programov, vrátane spravodajských. V súvislosti s TV som si opäť spomenul na jeden výrok toho istého kamaráta. Keď som sa s ním lúčil, povedal: „No, idem sa teraz napojiť na kábel “, sadol do kresla, chytil do ruky diaľkový ovládač a „zakvasil“ pred obrazovkou na niekoľko hodín. Á propos, ako ste na tom vy? Aj vy nechávate svoju myseľ ovládať týmto nástrojom MATRIXU?

Počas predošlého náčrtu dňa bežného „Metrixana“ som sa ešte nezmienil o ďalšej konzumácii komerčných farmaceutík, či legálnych drog. Nezmienil som sa ani o závislosti na mobilnej či inej elektro-komunikácii, vďaka ktorej zabúdame spolu hovoriť z očí do očí. Takisto som mohol spomenúť odpojenie našej mysle pri niekoľkohodinovom „vhupnutí“ do sveta počítačových hier. A tak ďalej, a tak ďalej, vhodnú závislosť si doplňte podľa vlastného uváženia.

Týmto článkom chcem na Vás zvolať „Zobuďte sa, začnite žiť a len neprežívajte!!!“ Skúste sa odpútať od ilúzie, že je správnejšie:

  • jesť klonované, chemicky hnojené potraviny a instantné náhradky“
  • piť niečo, čoho prírodnou zložkou je len voda (a možno aj H2O v tzv. nápojoch vyrábajú umelo)
  • „namotať sa na TV bedňu“, ako si podebatovať so svojou rodinou
  • robiť deti v skúmavkách, než krásnym milovaním sa
  • sadnúť si do zariadenia, kde môžete krájať dym z cigariet, ako ísť na prechádzku do prírody
  • žiť v strese, ako sa zabávať
  • bezohľadne si nahrabať čo najviac, namiesto pomoci v núdzi inému
  • zabiť, ako nechať žiť
  • ... určite aj sami nájdete ešte veľa neprirodzených aktivít, ktoré bežne konáme

Koncom mája 2002 vzniklo v Novom Meste nad Váhom občianske združenie Genius loci. Ľudia, ktorí ho založili, tak urobili preto, že chcú zmeniť žalostnú situáciu opísanú v prvej časti tohto článku. Chceme sa vrátiť k našim prirodzeným koreňom, vrátiť sa tam, keď sme žili v rovnováhe s prírodou a vlastne teda tam, kde sme boli skutočne šťastní (máj je zhodou okolností aj symbolom lásky).

Názov Genius loci je latinským názvom, ktorý znamená „Duch miesta“. Súčasťou ducha miesta je duch krajiny (genius regionis) a duch ľudí (genius populi). Znamená to teda, že nášho skutočného genia loci spoluvytvára krajina a ľudia v nej žijúci. Genius loci by sa dal vyjadriť aj takto: „je to objavovanie, uchovávanie a rozvíjanie dedičstva našich predkov“ – prirodzené udržiavanie Ducha miesta v súlade.

Ak si chceme uchovať genia loci, musíme oprášiť a poliať svoje korene. A musíme to urobiť, čo najskôr, pretože MATRIX (v podobe súčasného materiálneho bezduchého sveta) nám ich postupne odrezáva. Veď koľko ľudí už má úplne „odrezaný“ vzťah k prírode; stačí im vybetónovaný svet, do lesa vôbec nechodia a nezničiteľnými odpadmi týrajú našu zem.

Prirodzený vzťah k duchovnu a k prírode sme mali pred príchodom kresťanstva. Bolo to niekedy okolo polovice prvého tisícročia. Slovania (Sloveni) boli jedným národom a mali veľmi silného genia loci. Z vtedajšej viery vyplýval duchovný náboj, potrebný na udržiavanie súladnej spoločnosti – súlad medzi ľuďmi a inými bytosťami (rastlinami, zvieratami,...), človekom a prírodou, mužom a ženou, mladými a starými ... Viera Slovanov navyše ani nestavala múr medzi spoločnosť Slovanov a iné národy. Nezotročovala ducha živého človeka pred strachom zo smrti a bola to zároveň viera, ktorá neuvrhla človeka do šialeného boja o získanie majetku.

Medzi charakteristické vlastnosti našich predkov patrila pohostinnosť a spoločenské cítenie, ktoré nedovoľovalo nechať súkmeňovcov v biede. Ak nechal Slovan v zime pocestného o hlade pred dverami, bolo to považované za hanebnosť a dokonca aj trestuhodnosť. Sloveni dokonca nechávali pred odchodom z domu na stole jedlo pre prípad, že by niekto cudzí prišiel, aby sa mohol najesť. Tento zvyk zostal živý aj v súčasnosti na Vianoce, keď sa prestiera o jeden tanier naviac pre prípadného pocestného.

Toto obdobie, filozofia a mystika je pre nás východisko. Na tomto chceme stavať nové základy súčasnej spoločnosti, resp. chceme rozvinúť tieto základy pre potreby súčasného sveta. Je to jedno z hlavných poslaní občianskeho združenia Genius loci.

Za krátke obdobie našej existencie sme vytvorili internetovú stránku, na ktorej informujeme o tom, kto vlastne my Slovania sme. Chceme ju postupne urobiť vo viacerých svetových jazykoch, aby sme mohli osloviť aj ostatné slovanské národy, ale samozrejme aj Germánov a iné národy, ktoré majú o nás veľmi chabé a mnohokrát skreslené informácie. Adresa je www.genius-loci.host.sk a môžete sa tam dočítať aj o našich ďalších aktivitách.

Druhým naším krokom k prebudeniu slovanského genia loci boli „Žiarové slávnosti“, ktoré sa uskutočnili počas septembra sa v Novom Meste nad Váhom v rozpätí troch týždňov. Plagátmi, letákmi a „slovom“ sme šírili myšlienky našej mytológie, filozofie a slovanskej vzájomnosti.

Starí Slovania oslavovali každú jedinečnú udalosť v roku. Boli to oslavy slnovratov, rovnodenností, splnov Mesiaca, zatmení a pod. Občianskemu združeniu Genius loci ide o to, aby sme sa nezabudli zabávať a aby sme nezabudli pozorovať prírodné javy. Takýmto prístupom sa môžeme skôr priblížiť k symbióze s prírodou, čo bolo vždy nám Slovanom vlastné.

Žiarovými slávnosťami sme oslávili babie leto a jesennú rovnodennosť. Na toto obdobie pripadol tento rok aj spln mesiaca, ktorý sme oslávili na Kamennej. Názov "žiarové" dostali podľa septembra, ktorý sa v staroslovanskom kalendári nazýval "žiar".

Prvý deň Žiarových slávností sa uskutočnil 7. 9. 2002 v amfiteátri v Hurbanových sadoch. Hudobnú produkciu zabezpečovali dvaja DJ-eji. Na pódiu amfiteátra sme naaranžovali steblá paliny pravej (nápadne sa podobá na samčie rastliny konopy) a ľanové vrece, ktoré pripomínali, že pre žiar bolo charakteristické trenie ľanu a konopy.

Oslava babieho leta sa slobodne rozbehla. Krásnu atmosféru umocňovalo slnečné počasie. Okrem hudby z pódia sa rozozvučali aj bongá a ďalšie hudobné nástroje, ktoré si Slovania priniesli so sebou.

Za svetla nebolo veľa tancujúcich odvážlivcov, no počas stmievania sa pod rúškom tmy väčšina ľudí osmelila a park sa roztancoval.

Pokračovanie Žiarových slávností sa uskutočnilo 14. 9. 2002 v areáli rekreačného strediska Zelená voda. Hudobná produkcia bola podobná ako v Hurbanových sadoch. Akcia trvala od 14:00 do 01:00.

Počas dňa, keď svietilo slnko bolo celkom fajn. V tieni sa však bez pohybu nedalo kvôli nízkej teplote vydržať. Výhodou tohto počasia bolo iba to, že ak sa asi stovka ľudí chcela zahriať, musela tancovať.

Záver Žiarových slávností sa uskutočnil 21. 9. 2002 na Kamennej na čistinke v lese. Oslávili sme tu spln mesiaca pri ohni, na ktorom sme varili čaj. Zvukovú kulisu tvorili bongá, drumble, píšťala a didgeridoo (didžeridú je aborigénsky hudobný nástroj, dlhá drevená píšťala, čiastočne podobná našej fujare). Podľa vyjadrenia zúčastnených (tentoraz bolo nás 11 J) to bol najkrajší deň Žiarových slávností.

Aj na tomto mieste by sme chceli poďakovať všetkým slovanským božstvám, ktorých prítomnosť sme cítili počas celých Žiarových slávností. Zvláštne poďakovanie patrí Perúnovi, ktorý priaznivo zmenil počasie (21. 9. dokonca na poslednú chvíľu) a umožnil nám nádhernú oslavu babieho leta, jesennej rovnodennosti a splnu.

Na záver už len toľko: „Uvedomme si, že návrat ku svojim koreňom neznamená krok dozadu ale krok vpred. Slovania tak vykročme!

- Šarmi -
10.01.2002

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet