ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Budovanie južnej časti parku

Budovanie južnej časti parku

Budovanie južnej časti parku

Nové Mesto nad Váhom - Pred týždňom sme uverejnili fámu „Idú vyrúbať topoľovú stenu!“ Redakcia Prameňa sa okamžite pustila do zisťovania pravdivosti tejto šokujúcej informácie. Výsledok => ide o fakt a nie fámu


V minulom roku dalo mesto vypracovať projekt na vybudovanie južnej časti parku Dominika Štubňu Zámostského záhradnej architektke Ing. Eve Wernerovej. Projekt bol odovzdaný mestskému úradu v decembri 2005 (obr. 1). Investícia je odhadovaná na 10 miliónov korún a bude sa realizovať niekoľko rokov.
Prvou fázou budovania je práve asanácia topoľovej steny pozdĺž pozemku základnej školy na Ulici kpt. Nálepku. Pohľad na obr. 5 bude už na jar 2005 minulosťou. Tieto stromy majú 60 – 80 rokov a to je práve obdobie dožívania pyramidálnych topoľov. V tomto veku sú už veľmi lámavé a pri takto hustej výsadbe bude každoročne niekoľko z nich zomierať až po úplne vyschnutie celej steny.
Keďže pozemok školy i parku patria mestu, mohlo si dovoliť posunúť park až ku škvarovému ihrisku (obr. 6 - 8). Ihrisko bude tiež zrekonštruované. Oddelenie školstva uvoľní na tento účel peniaze zo svojho rozpočtu. Likvidácia topoľov sa bude týkať aj tých mimo parku (nad ihriskom). Dôvodom je vynovené ihrisko, ktoré by sa mohlo dodatočným odstraňovaním stromov (do 10 rokov) poškodiť.
Dominantou južnej časti parku Dominika Štubňu Zámostského bude lipa, v ktorej si novomestskí asociáli nejeden krát založili oheň. Strom im slúžil ako záhradný krb. Doterajší chodník sa bude rozvetvovať na tomto mieste. Na krížiacich sa cestách Slovania odjakživa vysádzali stromy, ktoré boli strážcami križovatiek (veľmi často to boli práve lipy). Od lipy pôjde jeden chodník dole kopcom na západ – podobne ako smeruje doterajší chodník pozdĺž topoľovej steny. Druhý pôjde na terajší pozemok školy cez bývalé políčka, na ktorých sa žiaci základnej školy venovali pestovateľským prácam.
V parku budú umiestnené nové lavičky asi (25 ks), povráva sa aj o záhradnom krbe a vybudujú sa dve detské ihriská. Hore na juh od lipy vyrastie detské ihrisko pre drobčekov (obr. 3) s telocvičným mnohouholníkom, lávkou s pohyblivými lanami. Na konci novovybudovaného chodníka bude zase detské dobrodružné ihrisko (obr. 4). Tam by mala byť picia fontánka, hojdačky, sieťová preliezačka, lávka s pohyblivými lanami, preliezka chodolez či detská lezecká stena. Mesto sa ešte bude rozhodovať či vybuduje pieskoviská, ktoré si podľa noriem EU vyžadujú náročnú údržbu.
V roku 2006 sa dá očakávať úprava terénu a jesenná výsadba drevín (obr. 2). O pokračovaní výstavby rozhodne v rozpočte na rok 2007 už nové mestské zastupiteľstvo.
- redakcia -
11.02.2006

Fotogaléria

Budovanie južnej časti parku


index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet