ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Kto má uši

Kto má uši

Kto má uši

Sú vo všetkých politických stranách, blízko ich vodcov (a taká strana, na ktorú nemajú vplyv, je zaručene čiernou ovcou politickej scény) a v pravý čas prinášajú rozkol či rozklad tak, aby im moc opäť padla k nohám...
Prinášajú niekedy geniálne nápady a vzápätí ich geniálne spochybňujú.


Zastávajú sa práv lesbičiek a iných menšinových skupín, len práva väčšinového národa ich vôbec nezaujímajú, hoci uprostred nás sa narodili, často len s námahou skrývajú pohŕdanie našou holubičou mentalitou a dobrosrdečnosťou, z darov ktorej žijú, radi sa klaňajú mocným národom, hoci uprostred nich po stáročia zakusovali prenasledovanie, za veľké sumy si mnohí z nich kupujú šľachtické tituly, aj keď ich predkovia s obľubou rozvracali feudálny systém...,spochybňujú nacionalizmus, hoci niet väčších nacionalistov ako oni, nenávidia štát, v ktorom žijú, neveria v užitočnosť štátu vôbec, hoci uvzato presadzujú vstup SR do superštátu so superštátnou byrokraciou, kážu o demokracii, hoci rodičia mnohých z nich vo zväzáckych košeliach organizovali súdy nad univerzitnými vzdelancami, v každom režime sa dvíhajú k moci po pukajúcich kostiach statočných ľudí, plieskajúc bičom svojho vlastného "utrpenia".

Je ich málo, azda jedno-dve percentá, ale mienkotvorne pôsobia doma i v zahraničí. Tehlu po tehličke dláždia si cestu k moci úskokom, že držia v rukách kľúče od nášho dostatku slobody a prosperity. Sú vo všetkých politických stranách, blízko ich vodcov (a taká strana, na ktorú nemajú vplyv, je zaručene čiernou ovcou politickej scény) a v pravý čas prinášajú rozkol či rozklad tak, aby im moc opäť padla k nohám...

Prinášajú niekedy geniálne nápady a vzápätí ich geniálne spochybňujú.
Nevypustil by som tieto vety z úst, keby ma každodenné udalosti v minulostiu aj dnes nevideli k pochopeniu skutočných dejín starostlivo skrytých za šminkami dobových interpretácií. Keby som nevidel, ako každodenne krok za krokom organizovane a cieľavedomo postupujú a likvidujú každého, kto sa verejne prihlási k slovenskej veci. A keby som s ľuďmi tohto typu nemal bohaté skúsenosti. Odstreľujú nás po jednom, priamo alebo sprostredkovane, celé desaťročia v akomkoľvek režime a pod akoukoľvek zámienkou, lebo my sa vyzliecť zo svojej duše nevieme a nechceme, kým oni si poľahky obliekajú plášť každej ideológie, ktorá práve vládne.

Isteže, nemohli by tak konať, keby sme boli jednotní, alebo keby sme vo svojej nejednotnosti mali pud sebazáchovy a nezávideli si navzájom, keby sme sa aspoň z odstupu poučili, že včerajší kati bývajú zajtrajšími väzňami. Ale, žiaľ, utilitárne či partukulárne záujmy a egoizmus pri ich presadzovaní sú tou najlepšou pôdou pre intrigy a zradu. A z reťazenia intríg a zrád sa v rukách majstra splieta sieť, v ktorej sa zmietame ako poľahky ulovená ryba.

Možno poviete, že píšem veľmi zovšeobecňujúco, nejasne, žeby som mal priamo pomenovať tých, o ktorých je reč. Nie, neurobím tak. Neurobím tak nie pre nedostatok odvahy, ale preto, lebo čakajú práve na toto. Pre nich sú tieto riadky aj tak príliš zrozumiteľné. Kto má uši na počúvanie, nech počúva.

Zmena 43/2002, str. 3

Odkaz:
Revolúcia pravdy
- Zdroj: www.prop.sk -
18.02.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet