ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2002 > > Čo to je Genius loci?

Čo to je Genius loci?

Čo to je Genius loci?

Počas posledných pár mesiacov Vám udrelo do očí (ale aj do uší) slovo Genius loci. Videli ste ho na Žiarových slávnostiach v Novom Meste nad Váhom, zahliadli ste ho možno počas parlamentných volieb, utkvelo Vám v pamäti počas tohtoročného jarmoku a všimli ste si ho aj na plagátoch alebo v novinách. Mnohí ste sa na to pýtali a tak Vám ho predstavíme.


Občianske združenie Genius loci založilo pár nadšencov (konkrétne je nás 8) z Nového Mesta nad Váhom v máji 2002. Založili ho ľudia, ktorí už dlhšie pociťovali potrebu zapojiť sa do verejného života oživením našej duchovne upadajúcej spoločnosti. Zameranie združenia naznačuje už jeho názov.

Latinský pojem "genius loci" znamená v slovenčine "duch miesta". Obsahuje v sebe jednotu "genia regionis" (ducha krajiny) a "genia populi" (ducha ľudí príp. spoločnosti). Genius loci pre nás teda predstavuje dedičstvo generácií našich predkov - nášho ducha miesta.

Sme Slovania, ktorí nemienia nechať zahynúť svoje korene. Uvedomili sme si, že súčasný svet, v ktorom žijeme sa uberá nesprávnym smerom. Chceme sa vrátiť na rázcestie, kde sme pred mnohými rokmi vyšli nesprávnym smerom.

Podľa nás sa toto rázcestie nachádza tam, kde sme boli ešte prirodzene s prírodou harmonicky žijúcim ľudom. Vtedy sme boli Slovanmi (a možno Slo-Wánmi) vyznávajúcimi prírodu a jej zákonitosti, ktoré tvorili jednotu spolu s nami.

Myšlienka návratu k slovanstvu sa prelína vo všetkých oblastiach, ktorými sa ako občianske združenie zaoberáme alebo hodláme zaoberať. Poslaním Genius loci je objavovanie, uchovávanie a rozvoj dedičstva generácií našich predkov.

Poslaním nášho združenia je podpora umenia slobodného a harmonického rozvoja osobnosti človeka v súlade so zásadami trvalo udržateľného života, šírenie myšlienok občianskej spoločnosti a zvyšovanie úrovne verejného vedomia v týchto oblastiach, ako aj duchovný rozvoj a starostlivosť o svoje fyzické i duševné zdravie.

Vyvíjame priamu činnosť a praktické aktivity zamerané na zlepšenie kvality života ľudí a stavu životného prostredia, s čím súvisí aj obrat v chápaní vzťahu človeka k mestskej zeleni a ku krajine ako takej, s poukázaním na pozitívne využitie ľudského potenciálu a spoluzodpovednosť pri tvorbe a údržbe svojho bydliska ako prirodzenej, neziskovej aktivity v rámci ochrany životného prostredia.

Snažíme sa o zviditeľňovanie a šírenie ľudovej tvorby a remesiel. Chceme znovuoživiť prvky ľudového liečiteľstva a vzťah k prírode. V strede našich záujmov je propagácia nášho regiónu.

- Rada o. z. Genius loci -
30.09.2002

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet