ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Cestovný ruch na križovatke stredného Považia

Cestovný ruch na križovatke stredného Považia

Cestovný ruch na križovatke stredného Považia

Vyzerá to tak, že súčasné vedenie mesta má predstavu o Novom Meste nad Váhom ako o priemyselnom meste. Väčšina obyvateľov takéhoto „Industry City“ bude mechanicky odvádzať svoju energiu na 3 smeny. Neuvažuje sa vytvorenie pracovných miest v penziónoch, reštauráciách, hoteloch, kultúrno-spoločenských a relaxačných centrách, či iných zariadeniach cestovného ruchu.


Svedčí o tom predĺženie priemyselnej výroby v centre mesta aj po odchode firmy Henkel. O tom je aj zastavanie poľa v tesnej blízkosti rieky Klanečnica (závod UMC). A určite nie posledným takým príkladom je nová „škatula“ firmy Emerson na Piešťanskej ulici.
V tomto meste sa stretávame s absolútnym ignorovaním rozvoja cestovného ruchu. Zelenú vodu pravdepodobne opäť zveríme na niekoľko rokov ďalšiemu podnikateľovi – naďalej pretrvávajúci systém „Pokus => Omyl“. Kancelária turistického ruchu na Námestí slobody (sklená búda) je z hľadiska svojho účelu chabá. O prilákaní návštevníkov internetovou stránkou www.nove-mesto.sk nemôže byť ani reč.
Ako si predstavujete Vy Nové Mesto nad Váhom z hľadiska turistickej príťažlivosti? Ako by mohlo vyzerať mesto pod troma považskými hradmi? Čo chceme so Zelnej vody – lužnej perly stredného Považia? Vykašleme sa na zatraktívnenie krajiny Alžbety Báthoryovej najznámejšej masovej vrahyne na svete? Nebudeme chcieť ukazovať krásy nášho regiónu - 2 veľkoplošné chránené oblasti, 3 národné prírodné rezervácie, 11 prírodných rezervácií či národnú prírodnú pamiatku Čachtická jaskyňa? Chceme sa priemyselnou expanziou vyradiť na druhú koľaj v príťažlivosti?
- red -
26.02.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet