ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Fáma o prameni termálnej vody

Fáma o prameni termálnej vody

Fáma o prameni termálnej vody

Počul som fámu. Ja som to len počul, neviem to naisto. No povráva sa ... Povráva sa, že v oblasti Zelenej vody nie je absolútne vhodné vŕtať. Nie je vhodné vŕtať do ničoho, do vlastníckych vzťahov, nájomných vzťahov, do neriešenej otázky zdroja pitnej vody, do ekologie, skrátka do ničoho.


Povráva sa, je taká fáma, medzi občanmi, že, čo sa týka Zelenej vody, je dobré byť ticho. Zelená voda sa stala akýmsi strategickým a mocenským centrom – kto má Zelenú vodu, má moc. Má v rukách strategické miesto pri vstupe do mesta, prístup k vode a prístup k turistickému ruchu v celej oblasti. Nesú sa fámy, že aj súčasný prenajímateľ je len zásterka a chystajú sa oveľa väčšie veci – samozrejme, občan Nového Mesta bude z rozhodovania - ako vždy - vylúčený. Ktosi v pozadí, jednajúci prostredníctvom kompetentných úradníkov, manipuluje ... Občan má byť postavený pred hotovú vec – ako vždy, keď sa jedná o Zelenú vodu a iné veci ...
Zelená voda patrila odjakživa Novomešťanom. Zrejme však ktosi chce tento "plebs" vylúčiť z hry. Hlávka to nedokázal, tak to dokáže ktosi iný. Rozniesla sa správa, že v lokalite sú "zaručene" termálne vody – úradníci mesta sa vrhli na túto informáciu, vrhli do akcie peniaze (a vraj nie malé, sú to státisíce, vraj ...) občanov mesta, aby sa získalo takzvané "prieskumné územie"...
Je to však pravda? Kto to potvrdil? Kto zaručí, že v tej a tej hĺbke je taká a taká teplota takej a takej vody ... Kto to podpíše, aký vedec? Nie je to len zasa hra? Nesú sa fámy, že v tom sa Hlávka sekol. Privysoko vraj rúbal.
A je tu pomaly jar, snehy sa topia ... A kde sú tí naši noví vrtári? Nechcem vŕtať, ja tu len hovorím o fámach, ktoré počúvam, ako sa nesú medzi pospolitým ľudom novomestským ...
Medzi pospolitým ľudom novomestským sa nesú fámy, že so Zelenou vodou má Ktosi celkom iný zámer - samozrejme súkromný zámer, veď sme v kapitalizme amerického typu. Videli ste kedysi seriál o vrtákoch Ewingovcoch. Vrtári, vrtáci, oil-párty, však to dobre poznáme, túto elitu sveta. Naša elita sa má zúčastniť vŕtania na Zelenej vode. Zatiaľ sa nič nevŕta, nič sa nehýbe ... Žiadne stroje, žiadne mechanizmy nevidíme, keď ideme poza priesvitné bariéry ... Služby sa zhoršujú z roka na rok ...
Nesú sa fámy, že ani tento rok to nebude o nič lepšie ... A projekty o rozvoji turizmu v regióne? Vážení ... Na to môžeme zabudnúť. Zelená voda je zlatokopecké miesto – tu sa v prvom rade ryžuje. Naši zlatokopi totiž prišli dávno na to, že je ekonomickejšie ryžovať na povrchu, ako vŕtať príliš hlboko. A tak ani ja už nebudem do toho vŕtať ...

- K. Tristolský -
02.03.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet