ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2005 > > Očista Čachtickej doliny

Očista Čachtickej doliny

Očista Čachtickej doliny

Druhého apríla sa na Čachtickom námestí stretla skupinka asi dvadsiatich nadšencov, ktorí sa rozhodli očistiť časť potoka od Čachtíc po Višňové.


V konečnom dôsledku sa až do Višňového nedostali, lebo odpadu bolo viac než vriec na ich odnesenie. Posledná fotografia zobrazuje približne polovicu z nazbieraného svinstva. PS: V ohni na dolnej fotografii nespaľujeme odpad ale špekáčky.

- Šarmi -
12.04.2005

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet