ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Sloboda (nie) je len slovo

Sloboda (nie) je len slovo

Blíži sa jar, aj keď v uliciach to ešte nevidieť. Blíži sa jar a s ňou sa blíži oteplenie na všetkých frontoch. Nejedná sa však len oteplenie, ktoré očakávame každým dňom v správach o počasí. Studený december totiž priniesol slovenským gejom a lesbám radostný hotmail - teplú poštu:) - poštu, z ktorej po otvorení zavial do slovenskej politiky prílev teplého vzduchu.


Slovensko-český ženský fond podporil projekt Prvého lesbického združenia Museion – petičnú kampaň Kto je kto? na podporu prijatia zákona o životnom partnerstve lesbických a gejských párov. Väčšina z nás ešte stále síce hovorí o registrovanom partnerstve, ale to je v poriadku. Je to pojem všeobecne známy, a my predsa chceme, aby ľudia vedeli, o čom je reč.

Výrazom životné partnerstvo však chceme okrem A povedať aj Bé (až Zet). Partnerské vzťahy gejov a lesieb sú totiž tiež vzťahmi na celý život. Aj iné vzťahy sú, prirodzene, ale domnievam sa, že to nijako výrazne nesúvisí so sexuálnou orientáciou či sexuálnou „menšinovosťou“ toho ktorého páru. Ale to už je téma skôr na psychologický diskurz (ktorý by bol nepochybne veľmi zaujímavý).

Už dnes je okolo vás, ak by ste sa neobávali rozhliadnuť okolo seba so slobodne doširoka roztvorenými očami, veľa dlhodobých a stabilných partnerských homosexuánych vzťahov – mužských i ženských. Mnohé lesbické i gejské páry roky zdieľajú svoje životy, delia sa o jeden byt, jednu kuchyňu, jednu záhradu či auto, o jednu peňaženku i jedno „letisko“, prežívajú svoje radosti i smútky - v dobrom i v zlom, dovolenkujú spolu, spoločne vymýšľajú program na víkend, nakupujú, perú i žehlia, varia, opravujú kvapkajúce vodovodné kohútiky (alebo si niekoho na to zoženú), občas stíhajú viac priateľov a inokedy viac rodičov, nadávajú na televízny program (zas tam nič nedávajú)... Pracujú, volia a platia dane (a tiež si zanadávajú). Je vám to povedomé? Aj mne...

Jednoducho – životné partnerstvo - ako každé iné. S drobným rozdielom. Gejom a lesbám chýba na seba „papier“. Niežeby ho všetci a všetky hystericky chceli, dokonca sa poniektorí/é domnievajú, že tento inštitút – tento glejt na toho druhého – nepotrebujú. A majú na to plné právo. Rovnako ako niekto túži po oficiálnom manželskom sľube na celý život, tak iným stačí žiť „na divoko“. Papier v láske je pre všetkých zamilovaných nepodstatný – bez rozdielu v sexuálnej orientácii. Otázka však stojí inak – veľmi jednoducho vyjadriteľná dvoma slovami – možnosť výberu. Možnosť výberu? Keď chcem, vydám sa. Keď nechcem, nevydám sa.

Lesby možnosť výberu NEMAJÚ. Gejovia možnosť výberu NEMAJÚ. Lesby a gejovia NESMÚ mať možnosť výberu?!

Prepojenie pojmov životné partnerstvo a možnosť výberu - to je zásadná idea tejto petičnej kampane. Kampane s názvom Kto je kto? Kampane, ktorá vás vyzýva – ukážte prstom na niekoho, koho ani nepoznáte, alebo na niekoho, kto je možno váš priateľ, na niekoho, kto žije podobne ako vy – a povedzte mu to pekne nahlas a rovno: „Ty nemáš nárok!“ Lebo presne toto robia naše zákony. Ukazujú paragrafmi na neznámu masu neznámych (vraj tiež) občanov a tvrdia: „Nesmiete!“ A svoj zákaz vykladači paragrafov dokladujú argumentáciou, ktorá nemôže v slobodnom svete slobodných ľudí a slobodných myšlienok obstáť: „Si iný ako ja. Preto ja môžem, a ty nie! Ty nesmieš ani len chcieť. Ži si po svojom, ale mňa do toho neťahaj.“ Argumentácia, topiaca sa v nejednoznačných medicínskych vysvetleniach o normalite, v cirkevných predstavách o prirodzenosti, v právnickych a sociologických kľučkách v spleti formulácií o tradičnej rodine a plodení detí. Podľa lekárov sme ale zdraví, podľa cirkevných nariadení sa svetské zákony netvoria, tradičná rodina je pojem stáročiami veľmi tvárny (a aj tvarovaný), bezdetné manželstvá sú tiež manželstvá – a najmä: podľa pravidiel demokratického práva sme si všetci rovní – či by sme mali byť...

Mali by sme byť, ale nie sme. Preto je tu táto petícia – petícia za zoficiálnenie životných partnerstiev a ich uznanie štátom i spoločnosťou. Petícia, určená rovnako heterosexuálom ako gejom a lesbám, petícia určená rovnako ženám ako mužom, petícia určená mladým i starým... Jednoducho - petícia, určená každému, kto verí v demokraciu, kto verí v možnosť výberu a právo rozhodovania o vlastnom živote, každému, kto verí v slobodu.

Váš podpis pod petíciou nie je podpisom teplého pre teplých.

Váš podpis pod petíciou je podpisom slobodného človeka pre neslobodných ľudí.

Autorka je hovorkyňou Iniciatívy Inakosť a koordinátorkou kampane Kto je kto?

zdroj:www.lesba.sk
- Hana Fábry -
14.03.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet