ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Kráľ kráľov

Kráľ kráľov

Kráľ kráľov

Tento rok sa pravdepodobne môžeme tešiť na oslavy v meste Vrbové, ležiaceho 10 km od Piešťan. V septembri totiž uplynie 260 rokov od narodenia významného vrbovského rodáka - cestovateľa, spisovateľa, vojaka a kráľa Madagaskaru - Mórica Beňovského.


Gróf Móric Beňovský sa narodil 20. 9. 1746 vo Vrbovom ako príslušník šľachtického rodu Beňovských pôvodne z Maršovej-Beňova. Otec bol plukovník Samuel Beňovský, matka barónka Anna Rozália rodená Révayová - vdova po generálovi Jozefovi Peštvármedeiovi. Charakteristickou črtou tváre bol jeho neprirodzene dlhý nos. Od detstva z neznámych príčin kríval na pravú nohu a pravdepodobne trpel aj mimickým ochorením tváre – ani jeho najvernejší druhovia ho nikdy nevideli smiať sa. Mal 18 súrodencov.
Ako 15 ročný opustil rodnú kúriu vo Vrbovom a vstúpil do armády. Po smrti rodičov sa majetku zmocnili deti Jozefa Peštvarmedeia. Prvá závet barónky síce hovorila len o deťoch z prvého manželstva, no potom napísala druhý, ktorý pamätal aj na zvyšných 12 detí z druhého manželského zväzku. Móric bral samozrejme do úvahy iba druhý dokument.
1764 - súd v Levoči ho súdil za odpadlíctvo od katolicizmu
1765 - násilím sa zmocnil dedičského majetku v Hrušovom (súčasť obce Bzince pod Javorinou pri Novom Meste nad Váhom). Išlo o kaštieľ jeho rodičov. Bol obžalovaný pred stoličným súdom v Nitre, ale pred ukončením súdneho rokovania ušiel do Poľska, čím porušil mandát Márie Terézie o zákaze opustenia monarchie.
1767 až 1768 - pohyboval sa v spišských mestách daných do zálohy Poľsku
1768 - väznený na Ľubovnianskom hrade za pokus zorganizovať vojenskú jednotku Barskej konfederácie (zoskupenie proti dosadenému poľskému kráľovi Stanislavovi Augustovi a vtedajšej ruskej nadvláde)
Po vyjdení na slobodu opäť slúžil v Barskej konfederácii. Po zranení ho Rusi zajali, podarilo sa mu utiecť, no opätovne bol chytený v Petrohrade cárskou políciou. Uväznili ho na Kamčatke, odkiaľ sa mu ako prvému človeku na svete podarilo utiecť.
Prelom rokov 1777 a 1778 - znovu sa vrátil do monarchie. Z Beckovskej Viesky písal list
francúzskemu ministrovi námorníctva a kolónií
august 1778 - prijatý do cisárskej armády a povýšený na grófa (po zmene postojov dvora k nemu, ako k služobníkovi Francúzska)
Do monarchie sa vrátil v roku 1783. Navštívil svoj kaštieľ v Beckovskej Vieske (súčasť obce Kočovce pri Novom Meste nad Váhom) a získal od Jozefa II. výsadnú listinu, ktorou ho cisár vzal do osobitnej ochrany a splnomocnil ho založiť na Madagaskare kolóniu pod svojím guvernérstvom a cisárskou zástavou. Dvor tento projekt materiálne nezabezpečil, preto sa nerealizoval.
Práve kolonizáciou štvrtého najväčšieho ostrova na svete sa Móric Beňovský preslávil. Votrel sa do priazne mnohých panovníkov a iných mocných ľudí vtedajšieho sveta, aby mohol panovať na Madagaskare. Miestni mu hovorili „Biely Otec“ a on ich predával do otroctva. Prišiel sem v službách Francúzska, no keď sa vyhlásil za kráľa Madagaskaru, dostal sa do nevôle tejto mocnosti. Ako „Kráľ kráľov“ začal bojovať za svoju moc na ostrove.
kúria rodiny Beňovských vo VrbovomV roku 1785 prichádza za svojím mladším bratom, dôstojníkom americkej armády, do Baltimoru v štáte Maryland. V Baltimore mu istá obchodná spoločnosť poskytla loď Intrepid s 30 kanónmi a bohatým nákladom. V Amerike nechal chorľavú manželku a odplával na Madagaskar.
Francúzi proti nemu v roku 1786 vyslali dobre vycvičených vojakov pod vedením Kapitána Larchera de Vermans so zatykačom na grófa Beňovského. Vojaci prekvapili nič netušiace „hlavné mesto“. Asi 90 mužov, ktorí mali chrániť kráľa Beňovského, zdupkalo. Hoci mohol Móric Beňovský ujsť do pralesa, volil smrť vojaka a s hŕstkou svojich verných sa postavil na odpor.
Po jeho smrti sa do kaštieľa v Beckovskej Vieske presťahovala z USA jeho manželka s dcérami.
- redakcia -
23.03.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet