ArchivObcianske zdruenie Genius loci Internetov strnka o bylinkch


Prameň > 2006 > > Voda a Slovania

Voda a Slovania

Voda a Slovania

Slovania sú národom s veľmi silným uctievaním vody. Odjakživa uctievali pramene, studničky, rieky i vodné víly. V slovanstve bola voda vždy posvätná. Vodou sa svätilo dávno pred príchodom kresťanov a oveľa častejšie ...


Pred tým než boli vianočné slnovratové koledy a zvyky násilne zmenené kresťanskými agresormi, mali naši predkovia pekný obrad uctievania vody: kto prvý na Vianoce vstal, nabral vodu zo studničky a ostatných ňou pokropil.
Počas sviatkov Svätenia jari (dnes zdeformované a preonačené na Veľkú noc) sa naši predkovia obradne kúpali v rieke.
Na Turice naložili parobci na voz máje (stromčeky, ktoré sa sadili ako stromy života pre celú dedinu) a gazdiné ich aj s vozom a májmi polievali vedrami s vodou (dnes je tento zvyk tiež zdeformovaný na zvyk stavania májov, ktoré predstavujú vyrúbané mŕtve stromy).
Spojením uctievania Zeme a Vody bolo oblievanie prvého oráča aj s pluhom. V čase letného slnovratu púšťali dievčatá venčeky po rieke, ktorá mala splniť ich ľúbostné očakávania.
Počas celého roka sa ľudia obzvlášť ráno umývali v studenej vode, čo pokladali za zdravé a dobré na silu. Po narodení muselo byť dieťa umyté (posvätené) vodou.
V niektorých krajoch museli byť najneskoršie do Turíc vyčistené všetky pramene a studničky. Podobne ako Indovia, aj Slovania uctievali tečúce vody (potoky a rieky) a dokonca aj ich sútoky (napr. Devín - sútok Dunaja a Moravy alebo Komárno - sútok Dunaja a Váhu).
Voda bola spájaná so životnou silou a v ľudovej slovesnosti sa zachovalo množstvo vodných bytostí, najmä víl. Životná sila sa využívala na veštenie, liečenie, hygienu, varenie (mimochodom, je to najzdravšia úprava potravín), ale aj na staroslovanské sauny.
- Šarmi -
24.03.2006

index článkov
© 2002 - 2013 Genius loci
Dizajn romi
Script a optimalizácia PromoNet